Đồng bộ

Hướng Dẫn Bạn Đọc Cách Đồng Bộ Iphone Với Macbook, Hướng Dẫn Đồng Bộ Công Việc Giữa Iphone Và Mac

Bạn có thể đồng bộ hóa máy Mac và thiết bị của mình khi chúng được kết nối qua cùng một mạng Wi-Fi. Để thiết lập đồng bộ hóa qua Wi-Fi, trước tiên hãy kết nối thiết bị với máy Mac của bạn bằng cáp USB hoặc USB-C. Sau đó, bạn bật đồng bộ hóa qua Wi-Fi và chọn cài đặt bạn muốn. Bất cứ khi nào thiết bị của bạn được kết nối với máy Mac qua Wi-Fi, bạn có thể chọn thiết bị đó trong thanh bên và đồng bộ hóa thiết bị đó. (Bạn có thể bật tính năng tự động đồng bộ hóa nếu muốn). Thiết bị của bạn phải có iOS 5 trở lên hoặc iPadOS 13 trở lên.

Đang xem: đồng bộ iphone với macbook

Hãy xem Tổng quan về việc đồng bộ hóa máy Mac và các thiết bị của bạn.

Kết nối thiết bị của bạn với máy Mac bằng cáp USB hoặc USB-C.

Chọn Cài đặt chung trong thanh nút.

*

Chọn hộp kiểm cho “Hiển thị <thiết bị> này khi trên mạng Wi-Fi”.

*

này khi trên mạng Wi-Fi” được xác định.” height=”196″ width=”357″ originalImageName=”Art/S1205_SyncGeneralWifi.png”>Sử dụng thanh nút để bật và chọn cài đặt đồng bộ hóa.

Xem thêm: Game Đoán Tên Ca Sĩ Kpop – Game Đoán Tên Thần Tượng Kpop

Bấm vào Áp dụng và thiết bị của bạn xuất hiện qua Wi-Fi trong thanh bên Finder.

Bất cứ khi nào thiết bị của bạn được kết nối với máy Mac, biểu tượng của thiết bị đó sẽ xuất hiện trong thanh bên. Chọn thiết bị trong thanh bên Finder để xem hoặc thay đổi tùy chọn đồng bộ hóa.

Quan trọng: Nếu bạn không thấy thiết bị trong thanh bên, hãy chọn Finder > Tùy chọn, sau đó chọn hộp kiểm CD, DVD và Thiết bị iOS.

Bạn có thể chọn tự động đồng bộ hóa máy Mac và thiết bị của mình bất cứ khi nào bạn kết nối chúng. Để bật tự động đồng bộ hóa, hãy chọn Cài đặt chung trong thanh nút, sau đó chọn “Tự động đồng bộ hóa khi <thiết bị> này được kết nối”.

Trước khi ngắt kết nối thiết bị khỏi máy Mac của bạn, hãy bấm vào nút Tháo

*

trong thanh bên Finder. Biểu tượng thiết bị biến mất, tuy nhiên, tính năng đồng bộ hóa qua Wi-Fi vẫn được bật. Biểu tượng sẽ tự động xuất hiện lại vào lần tiếp theo khi máy Mac và thiết bị của bạn được kết nối vào cùng một mạng WI-Fi.

Ghi chú: Để khôi phục iPhone hoặc iPad và khôi phục iPhone hoặc iPad đó về cài đặt khi xuất xưởng, bạn phải kết nối thiết bị với máy Mac bằng cáp USB hoặc USB-C.

Xem thêm: anas games

Đồng bộ hóa qua Wi-Fi chậm hơn đồng bộ hóa qua cáp. Nếu bạn kết nối một thiết bị với máy Mac của mình trong khi thiết bị đang đồng bộ hóa qua Wi-Fi, việc đồng bộ hóa sẽ tiếp tục qua cáp. Nếu bạn ngắt kết nối cáp của thiết bị khỏi máy Mac trong khi đồng bộ hóa, đồng bộ hóa sẽ dừng ngay cả khi đồng bộ hóa Wi-Fi đang bật. Quá trình đồng bộ hóa sẽ tiếp tục khi bạn kết nối lại thiết bị bằng cáp hoặc qua Wi-Fi.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close