Đồng bộ

Đồng Bộ Số Bảo Hiểm Xã Hội Có Thời Gian Đóng Trùng Nhau Như Thế Nào ?

*

Giới thiệu EFY Việt Nam Bảo hiểm xã hội điện tử Nghiệp vụ BHXH Luật Lao động Phiếu giao nhận BHXH TPHCM Biểu mẫu hồ sơ Nghiệp vụ tổng hợp Lĩnh vực thu Chế độ Hưu trí Chế độ Ốm đau Chế độ Thai sản Chế độ Tai nạn LĐ - BNN Chế độ Tử tuất Bảo hiểm Thất nghiệp Bảo hiểm Y Tế Hồ sơ Tra cứu kết quả

I. Mục đích:Hỗ trợ người sử dụng quản lý dữ liệu NLĐ của đơn vị tốt hơn và chính xác hơn. EFY Việt Nam thiết lập kho dữ liệu Ecloud để đồng bộ với phần mềm EFY-eBHXH qua kết nối Internet.

Đang xem: đồng bộ số bảo hiểm xã hội

http://hoanhtao3d.vn/tai-phan-mem.html >

II. Vị trí tích hợp trên phần mềm:

Chức năng đồng bộ dữ liệu NLĐ được tích hợp trên phần mềm EFY-eBHXH tại phần Quản trị.

*

III. Giới thiệu các chức năng:

1.Chức năng “Thêm”:

– Hỗ trợ người dùng thêm người lao động vào phần mềm.

– Dữ liệu được thêm sẽ tự động đồng bộ lên Ecloud.

– Khi đăng nhập trên một máy tính khác sẽ hiện thông báo dữ liệu đã được thêm.

2. Chức năng “Sửa”:

– Hỗ trợ người dùng sửa người lao động được chọn.

– Dữ liệu được sửa sẽ tự động đồng bộ lên Ecloud.

Xem thêm: Tham Khảo Cách Đồng Bộ Danh Bạ Redmi 5 Plus, Cách Nhập Danh Bạ Từ Sim Vào Điện Thoại Xiaomi

3. Chức năng “Xóa”:

– Hỗ trợ người dùng xóa người lao động được chọn.

– Dữ liệu sẽ đồng bộ lên Ecloud và lưu trữ trong vòng 60 ngày đỗi với dữ liệu đã bị xóa.

4. Chức năng Dữ liệu NLĐ:

4.1.Xuất file Excel:

Người dùng tích chọn “Dữ liệu NLĐ” => chọn “Xuất file Excel”.

-Phần mềm sẽ bật ra cửa sổ lựa chọn các phương án => chọn phương án thích hợp => thực hiện.

4.2.Nạp dữ liệu từ file mẫu Excel:

Người dùng chọn “Dữ liệu NLĐ” => tích chọn “Nạp dữ liệu từ file mẫu Excel”

Chức năng này hỗ trợ các đơn vị đã thực hiện lấy file mẫu (Mục 4.1) và đã nhập thông tin trên file excel để update vào phần mềm.

Xem thêm: Cài Đặt Đồng Bộ Dữ Liệu Giữa 2 Máy Tính Windows 10 Hiệu Quả, Phần Mềm Đồng Bộ Dữ Liệu Giữa 2 Máy Tính

4.3.Đồng bộ lên Ecloud:

Người dùng chọn “Dữ liệu NLĐ” => tích chọn “Đồng bộ lên Ecloud”

Chức năng này hỗ trợ đơn vị đồng bộ dữ liệu hiện có trên phần mềm lên kho dữ liệu Ecloud. Phần mềm sẽ hiện thông báo đối với chức năng này, người dùng đọc và ấn “Thực hiện” để tiếp tục hoặc “Hủy” nếu muốn quay lại.

4.4.Tải về từ Ecloud:

Người dùng chọn “Dữ liệu NLĐ” => tích chọn “Tải về từ Ecloud”

Show More

Related Articles

Back to top button
Close