More

  Đồng Bộ Zing Mp3 Trên Iphone, Cách Phát Tất Cả Bài Hát Trên Máy Bằng Zing Mp3

  Bạn đang xem: Đồng Bộ Zing Mp3 Trên Iphone, Cách Phát Tất Cả Bài Hát Trên Máy Bằng Zing Mp3 Tại Hoanhtao3d.vn

  Trong ứng dụng Nhạc

  *

  , người đăng ký hoanhtao3d.vn Music có thể thêm và tải về các bài hát và video. Nhạc bạn thêm vào iPhone có thể được truyền phát khi có kết nối internet. Để phát nhạc khi thiết bị của bạn không được kết nối vào internet, trước tiên bạn phải tải nhạc về.

  Đang xem: đồng bộ zing mp3 trên iphone

  Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  Chạm và giữ bài hát, album, playlist hoặc video, sau đó chạm vào Thêm vào Thư viện.

  Trong khi xem nội dung của album hoặc playlist, chạm vào Thêm để thêm album hoặc playlist hoặc chạm vào để thêm các bài hát riêng lẻ.

  Trong khi đang xem các mục đã tìm kiếm gần đây, các gợi ý tìm kiếm hoặc kết quả tìm kiếm, hãy chạm vào để thêm các bài hát hoặc video nhạc riêng lẻ.

  Trên màn hình đang phát, hãy chạm vào

  *

  , sau đó chạm vào Thêm vào thư viện.

  Để xóa nhạc khỏi thư viện, hãy chạm và giữ bài hát, album, playlist hoặc video nhạc, sau đó chạm vào Xóa khỏi Thư viện.

  Nhạc bạn thêm vào iPhone cũng được thêm vào các thiết bị khác mà bạn đã đăng nhập vào iTunes Store và App Store bằng cùng một ID hoanhtao3d.vn và đã bật Thư viện nhạc iCloud (truy cập Cài đặt , sau đó chạm vào Nhạc).

  Thêm nhạc vào playlist

  Chạm và giữ album, playlist, bài hát hoặc video nhạc.

  Chạm vào Thêm vào playlist, sau đó chọn một playlist.

  Xem thêm: Edraw Max Pro 10 – Edraw Max crack V10

  Tải nhạc từ hoanhtao3d.vn Music về iPhone của bạn

  Tải xuống bài hát, album hoặc playlist: Chạm vào

  *

  sau khi thêm nhạc.

  Ghi chú: Bạn phải bật Đồng bộ hóa thư viện để tải nhạc từ hoanhtao3d.vn Music về thư viện của bạn (đi tới Cài đặt  > Nhạc, sau đó bật Đồng bộ hóa thư viện).

  Luôn tải về nhạc: Đi tới Cài đặt > Nhạc, sau đó bật Tải về tự động.

  Các bài hát bạn thêm được tự động tải về iPhone.

  Xem tiến trình tải về: Trên màn hình Thư viện, chạm vào Nhạc đã tải về, sau đó chạm vào Đang tải về.

  Quản lý dung lượng lưu trữ

  Giải phóng dung lượng nhạc: Nếu iPhone sắp hết dung lượng, bạn có thể tự động xóa nhạc đã tải về mà bạn không phát trong một khoảng thời gian. Đi tới Cài đặt  > Nhạc > Tối ưu hóa dung lượng.

  Xóa nhạc và video được lưu trữ trên iPhone: Chạm và giữ bài hát, album, playlist, video nhạc, chương trình TV hoặc phim mà bạn đã tải về. Chạm vào Xóa, sau đó chạm vào Xóa bản tải về.

  Mục được xóa khỏi iPhone, nhưng không bị xóa khỏi Thư viện nhạc iCloud.

  Xem thêm: chuyển file ảnh pdf sang word

  Xóa tất cả bài hát hoặc nghệ sĩ nhất định khỏi iPhone: Đi tới Cài đặt > Nhạc > Nhạc đã tải về, chạm vào Sửa, sau đó chạm vào

  *

  bên cạnh Tất cả bài hát hoặc nghệ sĩ có nhạc bạn muốn xóa.

  Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồng bộ

  Recent Articles

  spot_img

  Related Stories

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Stay on op - Ge the daily news in your inbox