Google Đăng Nhập Google

Trang bạn đang tìm không tồn tại

Có lẽ bạn đã nhập chưa đúng địa chỉ hoặc trang đã bị di chuyển

Đưa tôi về lại trang chủ

*

Trợ giúp & Học tập Trở về Trang chủĐăng nhập vào Trợ giúp & học tập

Đăng nhập vào hoanhtao3d.vn bằng Google

*

Nếu bạn có Tài khoản Google, hãy dùng tài khoản đó để đăng nhập vào hoanhtao3d.vn. Cách này giúp bạn đỡ phải ghi nhớ mật khẩu. Sau khi cấp quyền và bật chế độ đăng nhập bằng Google, bạn có thể sử dụng thông tin của hoanhtao3d.vn hoặc của Google để đăng nhập.

Đang xem: Google đăng nhập

Thiết lập tính năng Đăng nhập bằng Google cho hoanhtao3d.vn

Bạn sẽ được yêu cầu cấp quyền khi:

Lần đầu tiên thiết lập tính năng Đăng nhập bằng Google cho tài khoản hoanhtao3d.vn hiện cóBạn dùng tính năng Đăng nhập bằng Google để tạo tài khoản hoanhtao3d.vn mới

Hệ thống có thể yêu cầu bạn liên kết lại với tài khoản Google của bạn nếu liên kết giữa tài khoản hoanhtao3d.vn và tài khoản Google đã hết hạn hoặc nếu bạn tắt và bật lại tính năng Đăng nhập bằng Google.

Bạn tạo tài khoản mới hoặc địa chỉ email của tài khoản hoanhtao3d.vn hiện có là địa chỉ Gmail

Bạn tạo tài khoản mới, hoặc địa chỉ email của tài khoản hoanhtao3d.vn hiện có là địa chỉ Gmail, hãy làm theo các bước sau đây tương ứng với hệ điều hành của bạn.

Mac
Bấm vào Đăng nhập, rồi chọn Tiếp tục bằng Google.Nhập thông tin đăng nhập bằng Google của bạn. Lưu ý: Nếu đã có tài khoản hoanhtao3d.vn sử dụng địa chỉ Gmail này, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu hoanhtao3d.vn. Bạn chỉ phải làm việc này một lần.Nhấp vào Cho phép để cho phép hoanhtao3d.vn xem thông tin cơ bản trong hồ sơ của bạn.
Windows
Bấm vào Đã có tài khoản, sau đó nhấp vào Tiếp tục bằng Google.Nhập thông tin đăng nhập bằng Google của bạn. Lưu ý: Nếu đã có tài khoản hoanhtao3d.vn sử dụng địa chỉ Gmail này, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu hoanhtao3d.vn. Bạn chỉ phải làm việc này một lần.Nhấp vào Cho phép để cho phép hoanhtao3d.vn xem thông tin cơ bản trong hồ sơ của bạn.
iPhone, iPad và iPod Touch
Nhấn vào Tạo tài khoản hoặc nhấn vào đường liên kết có tiêu đề Đăng nhập.Trên màn hình tiếp theo, nhấn vào Đăng nhập bằng Google.Nhập thông tin đăng nhập bằng Google của bạn. Lưu ý: Nếu đã có tài khoản hoanhtao3d.vn sử dụng địa chỉ Gmail này, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu hoanhtao3d.vn. Bạn chỉ phải làm việc này một lần.Nhấn vào Cho phép để cho phép hoanhtao3d.vn xem thông tin cơ bản trong hồ sơ của bạn.
Android
Nhấn vào Đăng nhập bằng Google hoặc nhấn vào đường liên kết có tiêu đề ĐĂNG NHẬP.Trên màn hình tiếp theo, nhấn vào Đăng nhập bằng Google.Chọn tài khoản Google hiện có trong danh sách hoặc thêm tài khoản khác. Lưu ý: Nếu đã có tài khoản hoanhtao3d.vn sử dụng địa chỉ Gmail này, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu hoanhtao3d.vn. Bạn chỉ phải làm việc này một lần.Nhấn vào Cho phép để cho phép hoanhtao3d.vn xem thông tin cơ bản trong hồ sơ của bạn.
Web
Trên trang chủ của hoanhtao3d.vn, nhấp vào Đăng ký hoặc Đăng nhập.Nhấp vào Tiếp tục bằng Google.Nhập thông tin đăng nhập bằng Google của bạn. Lưu ý: Nếu đã có tài khoản hoanhtao3d.vn sử dụng địa chỉ Gmail này, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu hoanhtao3d.vn. Bạn chỉ phải làm việc này một lần.Nhấp vào Cho phép để cho phép hoanhtao3d.vn xem thông tin cơ bản trong hồ sơ của bạn.

Nếu địa chỉ email dùng cho tài khoản hoanhtao3d.vn của bạn không phải là địa chỉ Gmail

Nếu địa chỉ email dùng cho tài khoản hoanhtao3d.vn của bạn không phải là địa chỉ Gmail, hãy làm theo các bước sau đây để bật tính năng Đăng nhập bằng Google.

Chọn mục Dịch vụ đã kết nối trong menu bên trái.Bật chế độ “Đăng nhập bằng Google”. Lưu ý Để tắt tính năng Đăng nhập bằng Google trên hoanhtao3d.vn, hãy tắt chế độ “Đăng nhập bằng Google”.

Bạn có thể quản lý riêng mỗi dịch vụ Google đã kết nối. Ví dụ: bạn có thể tắt tính năng Đăng nhập bằng Google nhưng vẫn duy trì kết nối với dịch vụ Google Drive.

Câu hỏi thường gặp

Tính năng Đăng nhập bằng Google có thay đổi cách thức làm việc của hoanhtao3d.vn không?

Không. Tính năng đăng nhập bằng Google giúp bạn truy cập các ghi chú của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Còn bạn vẫn sử dụng hoanhtao3d.vn như thông thường.

Xem thêm: Cách Đồng Bộ Danh Bạ Zalo Trên Máy Tính Và Ngược Lại, Hướng Dẫn Tự Động Cập Nhật Danh Bạ Zalo

hoanhtao3d.vn có hỗ trợ đăng nhập bằng các loại tài khoản khác không?

Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ tính năng Đăng nhập bằng Google. Chúng tôi có thể thêm dịch vụ định danh khác trong tương lai.

Tôi có thể dùng tài khoản Google của mình để tạo tài khoản hoanhtao3d.vn mới không?

Có, miễn là địa chỉ Gmail của bạn chưa được liên kết với một tài khoản hoanhtao3d.vn hiện có.

Nếu tôi muốn đăng nhập bằng Google thì tôi có phải tạo một tài khoản hoanhtao3d.vn mới không?

Không, bạn có thể dùng tài khoản Google để đăng nhập vào tài khoản hoanhtao3d.vn hiện có bằng cách bật tính năng Đăng nhập bằng Google trong phần cài đặt tài khoản hoặc chọn mục “Đăng nhập bằng Google” trong ứng dụng hoanhtao3d.vn.

Tôi có cần phải có tài khoản Google để tiếp tục sử dụng hoanhtao3d.vn không?

Không. Tính năng đăng nhập bằng Google là không bắt buộc và không cần phải có mới dùng được hoanhtao3d.vn. Đây chỉ là một cách khác để đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Tôi đăng nhập bằng Google nhưng bây giờ lại không thấy ghi chú của mình trong hoanhtao3d.vn. Đã xảy ra chuyện gì?

Bạn có thể đã vô tình đăng nhập vào một tài khoản cũ hoặc tạo một tài khoản mới. Hãy chuyển đến phần cài đặt tài khoản để kiểm tra địa chỉ email và thông tin ngày tháng trong mục “Thành viên từ” để biết là bạn có đăng nhập vào đúng tài khoản hay không. Để đăng nhập vào một tài khoản khác, hãy tắt tính năng “Đăng nhập bằng Google” trên trang Dịch vụ đã kết nối, sau đó đăng nhập vào tài khoản hoanhtao3d.vn mà bạn muốn liên kết, rồi quay trở lại trang “Dịch vụ đã kết nối” để bật tính năng Đăng nhập bằng Google.

Google có thể xem thông tin đăng nhập hoanhtao3d.vn, tìm ghi chú hoặc sử dụng ghi chú của tôi để phân phát quảng cáo có chủ đích hay không?

Không. Khi bật tính năng Đăng nhập bằng Google, bạn chỉ cho phép hoanhtao3d.vn xem những thông tin có liên quan về tài khoản Google của bạn, chẳng hạn như thông tin cơ bản của hồ sơ. Google không có quyền truy cập vào tài khoản hoanhtao3d.vn của bạn.

Nếu tôi bật tính năng Đăng nhập bằng Google thì liệu đó có phải là cách duy nhất để đăng nhập từ đó về sau không?

Không. Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc tài khoản hoanhtao3d.vn.

Tôi có thể sử dụng tính năng xác minh hai bước khi đăng nhập bằng Google không?

Được, nếu bạn có bật tính năng xác minh hai bước trên tài khoản Google của mình.

Nếu tôi quên mật khẩu thì sao?

Nếu bạn quên mật khẩu Google: Hãy yêu cầu Google đặt lại mật khẩu cho bạnNếu bạn quên mật khẩu hoanhtao3d.vn: Hãy yêu cầu hoanhtao3d.vn đặt lại mật khẩu cho bạn

Lưu ý: Nếu bạn chưa bao giờ tạo mật khẩu hoanhtao3d.vn, hãy yêu cầu đặt lại mật khẩu tại đây để tạo mật khẩu mới.

Tính năng Đăng nhập bằng Google có được các ứng dụng khác của hoanhtao3d.vn, chẳng hạn như Skitch, Scannable hoặc Penultimate hỗ trợ không?

Tính năng Đăng nhập bằng Google chỉ được hỗ trợ trên phiên bản mới nhất của Web Clipper; hoanhtao3d.vn Web; hoanhtao3d.vn cho Windows, Mac, Android; và hoanhtao3d.vn cho iPhone, iPad và iPod Touch. Đối với các ứng dụng khác của hoanhtao3d.vn, bạn có thể dùng thông tin đăng nhập của hoanhtao3d.vn để vào tài khoản.

Nếu bạn dùng tính năng Đăng nhập bằng Google để tạo tài khoản hoanhtao3d.vn nhưng lại sử dụng một ứng dụng hoanhtao3d.vn không hỗ trợ tính năng này, bạn cần phải đặt một mật khẩu cho hoanhtao3d.vn bằng cách yêu cầu đặt lại mật khẩu tại đây.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất Bravo, Phân Hệ Quản Lý Sản Xuất Bravo

Tôi có thể tắt tính năng Đăng nhập bằng Google cho tài khoản hoanhtao3d.vn không?

Có. Bạn có thể tắt tính năng Đăng nhập bằng Google trong phần cài đặt tài khoản.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot