Học Lập Trình Scratch Miễn Phí, Lập Trình Kéo Thả Scratch Cơ Bản

*

SA100- Ngôn ngữ lập trình hoanhtao3d.vn là gì?

*

SA108- Paint, công cụ vẽ trong hoanhtao3d.vn

*

SA107- Sound, âm thanh trong hoanhtao3d.vn

*

SA105- Stage, sân khấu trong hoanhtao3d.vn

*

SA103- Block, tổng quan khối lệnh hoanhtao3d.vn

*

SA106- Script, kịch bản trong hoanhtao3d.vn

*

SA104- Sprite, đối tượng trong hoanhtao3d.vn

*

SA102- Interface, cấu tạo giao diện hoanhtao3d.vn

*

SA101- Hướng dẫn cài đặt phần mềm hoanhtao3d.vn

*

SA221- Variable, sử dụng biến trong hoanhtao3d.vn

*

SA220- Sensing, nhóm lệnh cảm biến phần 2

*

SA219- Sensing, nhóm lệnh cảm biến phần 1

*

SA218- Operator, nhóm lệnh tính toán phần 2

*

SA217- Operator, nhóm lệnh tính toán phần 1

*

SA216- Control, nhóm lệnh điều khiển phần 3

*

SA215- Control, nhóm lệnh điều khiển phần 2

*

SA214- Control, nhóm lệnh điều khiển phần 1

*

SA213- Event, nhóm lệnh sự kiện phần 2

*

SA212- Event, nhóm lệnh sự kiện phần 1

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: miễn phí

Khuyễn Mãi Hot