hướng dẫn crack windows server 2012 r2 standard

Active license Windows server 2012 mọi phiên bản không sử ​​ dụng file crack – không virus

 

Cách 1: Active windows server 2012 sử ​​ dụng key

Windows Server 2012 R2 Server Standard

DBGBW-NPF86-BJVTX-K3WKJ-MTB6V

D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX

 

Windows Server 2012 R2 Datacenter

Y4TGP-NPTV9-HTC2H-7MGQ3-DV4TW

W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9

 

Windows Server 2012 R2 Essentials

K2XGM-NMBT3-2R6Q8-WF2FK-P36R2

KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

 

Windows Server 2012

Windows Server 2012 Core

BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4

 

Windows Server 2012 Core N

8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY

 

Windows Server 2012 Core Single Language

2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ

 

Windows Server 2012 Core Country Specific

4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP

 

Windows Server 2012 Server Standard

XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4

 

Windows Server 2012 Standard Core

XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4

 

Windows Server 2012 Multipoint Standard

HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ

 

Windows Server 2012 Multipoint Premium

XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G

 

Windows Server 2012 Datacenter

48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

 

Windows Server 2012 Datacenter Core

48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

 

nguồn: sưu tầm

Cách 2 active windows server 2012 sử ​​ dụng KMS ​​ 

Yêu cầu server ​​ được kết nối mạng.

Mở ​​ CMD với quyền administrator

chạy lệnh sau trên cmd

slmgr /skms kms.digiboy.ir

sau đó chạy lệnh

slmgr /ato

Sau đó kiểm tra lại.

Cách 3: Nếu các cách trên chưa thành công thì cần kiểm tra lại

Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

1./ xác định phiên bản hệ điều hành hiện tại

DISM /online /Get-CurrentEdition

ServerStandardEval

2./ xác định phiên bản hệ điều hành có thể nâng cấp lên

DISM /online /Get-TargetEditions

Kết quả

Đang xem: Hướng dẫn crack windows server 2012 r2 standard

3./ chạy lệnh  Converting existing Windows Server 2012 versions  tương ứng từng phiên bản muốn lên

Xem thêm: Tải Nhạc Chuông Iphone 5 Miễn Phí, Tải Về Nhạc Chuông Iphone Bản Gốc (Ip4, 5

DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB /AcceptEula

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y /AcceptEula

Xem thêm: Chuyển File Psb Sang Pdf Convert Free Online, Convert Psb To Pdf Online Without Installation

sau đó restart máy chủ

Sau đó kích hoạt lại tương ứng với các phiên bản của server

Kích hoạt bằng key KMS
Yêu cầu máy tính được kết nối mạng
Windows Server 2012 R2 Datacenter
1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

Windows Server 2012 R2 Standard
1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

Windows Server 2012 R2 Essentials
1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

Windows Server 2012 Datacenter
1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

Windows Server 2012 Standard
1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

Windows Server 2012
1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

 

 

nguồn: DiGiBoY

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: crack

Khuyễn Mãi Hot