Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Việt Đà 2021, Phần Mềm Việt Đà

Đang xem: Hướng dẫn sử dụng phần mềm việt đà

Phần mềm kế toánVietDa Accounting Basic .Netđáp ứng nhu cầu quản lý số liệu kế toán tài chính theo Quyết định 48, quản lý hàng hóa, dòng ngân quỹ, khoản nợ phải thu, nợ phải trả, sổ sách, báo cáo… Đặc biệt kiểm tra được số liệu hàng tồn kho, tồn quỹ, công nợ tức thời là điều kiện tiên quyết giữ vững sự phát triển ổn định của doanh nghiệp.

*

Chức năng phân hệ chi tiếtPhân hệ Nhập xuất– Theo dõi quá trình nhập xuất của hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu được sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp: Chuyển kho, sử dụng nội bộ, dùng cho sản xuất, phiếu nhập xuất khác không tạo ra doanh thu.- Quản lý, theo dõi phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại và phiếu xuất trả hàng nhà cung cấp.- Lập chứng từ hóa đơn cho loại hình dịch vụ: Dịch vụ mua vào hay cung ứng dịch vụ cho khách hàng như: dịch vụ tư vấn thiết kế, xây lắp công trình, dịch vụ vận chuyển…- Cập nhật thời hạn công nợ cho từng khách hàng.- Tìm kiếm chứng từ theo nhiều tiêu chí: ngày khởi tạo chứng từ, ngày hóa đơn, đối tượng pháp nhân, tài khoản nợ, tài khoản có, số hóa đơn. Tạo lập bảng kê theo nhu cầu quản lý.- Báo cáo hàng hóa:- Báo cáo doanh thu:Phân hệ Thu chiPhân hệ này cho phép quản lý toàn bộ số liệu liên quan đến thu chi tiền mặt, tiền gửi. Theo dõi dòng ngân quỹ (tiền mặt, tiền gửi) tức thời giúp lãnh đạo xác định chính xác tồn quỹ cuối ngày.- Lập các phiếu thu, chi tiền mặt; tiền gửi; chứng từ hoàn ứng.- Theo dõi thu chi, số dư tức thời của tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.- Bảng kê các chứng từ thu chi trong ngày.- Quản lý các hoạt động thu, chi theo từng đối tượng khách hàng, nhà cung cấp đến từng hóa đơn hay hợp đồng.- Sổ chi tiết, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi.Phân hệ Công nợTập hợp tất cả các phát sinh công nợ mua hàng, bán hàng, công nợ nội bộ từ các phân hệ nhập xuất, thu chi, tổng hợp để lên báo cáo chi tiết công nợ, bảng tổng hợp công nợ tương ứng.- Theo dõi các khoản công nợ phát sinh thường xuyên trong doanh nghiệp: Công nợ phải thu, công nợ phải trả, Thanh toán hoàn ứng của nhân viên, các khoản công nợ khác cho từng đối tượng pháp nhân, từng chứng từ phát sinh công nợ.- Báo cáo chi tiết/tổng hợp công nợ theo từng hóa đơn hay hợp đồng.- Lập biên bản đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, NVBH, NVQL.- Kiểm soát công nợ quá hạn thanh toán hay vượt hạn mức tín dụng cho phép đối với từng khách hàng, từng nhà cung cấp cụ thể.Phân hệ TSCĐCho phép theo dõi hồ sơ TSCĐ, CCDC, tình hình khấu hao, phân bổ trong kỳ.

Xem thêm: Cách Đăng Nhập Mật Khẩu Google Play Store, Hướng Dẫn Đăng Nhập Vào Cửa Hàng Google Play

Xem thêm: crack cad 2010 64bit

Chương trình sẽ tự động thực hiện khấu hao, phân bổ theo công thức đã được khai báo.- Lập hồ sơ theo dõi TSCĐ, CCDC tại phòng ban, công trình …- Khai báo phương pháp tính khấu hao TSCĐ, bút toán phân bổ CCDC cho từng loại.- Theo dõi nguyên giá, mức khấu hao, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của từng tài sản, CCDC, chi phí trả trước.- Tự động trích khấu hao/ phân bổ định kỳ vào từng bộ phận.- Lập và in thẻ TSCĐ, CCDC.- Báo cáo chi tiết/tổng hợp tình hình tăng, giảm, khấu hao TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước.Phân hệ Tổng hợpCho phép cập nhật các chứng từ tổng hợp cuối kỳ như bút toán kết chuyển, bút toán điều chỉnh phân bổ số liệu. Đồng thời, in báo cáo cuối kỳ.- Tạo lập chứng từ kế toán khác ngoài chứng từ thu chi, nhập xuất.- Cập nhật chứng từ phát sinh tài khoản ngoài bảng.- Tập hợp các bút toán từ các phân hệ khác. Tạo bút toán kết chuyển tự động cuối kỳ.- Khóa, mở dữ liệu theo thời gian. Lập sổ chi tiết tài khoản, sổ chi phí SXKD.- Tập hợp chứng từ phát sinh theo vụ việc, hợp đồng, khoản mục…- Lập báo cáo tổng hợp các công trình.- Lập và inBCTCtheo quy định của Bộ tài chính.- Lập và inbáo cáo thuếtheo quy định của Bộ tài chính.Phân hệ Hệ thống– Tạo dữ liệu làm việc, khai báo các tham số chung, tùy chọn sử dụng theo nhu cầu.- Khai báo bộ danh mục sử dụng thống nhất cho toàn chương trình.- Khai báo người sử dụng, phân quyền chi tiết đến từng chức năng tùy thuộc vào công việc được giao: xem, thêm, sửa và xóa dữ liệu…- Hội nhập dữ liệu.- Cập nhật số dư ban đầu.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phần mềm

Khuyễn Mãi Hot