Hướng Dẫn Thực Hành Viết Phần Mềm Kế Toán Trên Access, &Laquo Thư Viện Đất Việt

*
*

*

Sách trình bày: lý thuyết sổ kế toán và báo cáo tài chính; lý thuyết access căn bản; xây dựng phần mềm kế toán trên access.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phần mềm

Khuyễn Mãi Hot