không đăng nhập được seanet

 

*

Quý khách nhập các thông tin:

Tên đăng nhập: Được cấp khi Quý khách đăng ký dịch vụ tại Quầy giao dịch.

·         Mật khẩu: Được gửi tới số điện thoại di động mà Quý khách đăng ký tại SeABank.

·         Mã xác nhận : Hiển thị trên màn hình. Quý khách có thể lấy mã xác nhận khác với số mã đang hiển thị bằng cách nhấn vào biểu tượng  (Mã xác nhận không phân biệt chữ hoa chữ thường)

Quý khách nhấn “ Đăng nhập”

Sau khi đăng nhập lần đầu thành công, hệ thống sẽ yêu cầu đổi mật khẩu mới.

Lưu ý:

·         Độ dài mật khẩu từ 6 đến 12 ký tự

·         Bao gồm chữ hoa, chữ thường và số

·         Chỉ nhập các ký tự a-z A-Z 0-9 !
# $ % *

·         Không sử dụng lại 4 mật khẩu gần nhất

Trường hợp quên mật khẩu : quý khách click vào link Quên mật khẩu? và thực hiện như hướng dẫn tại Phần 2: Quên mật khẩu

 

*

Qúy khách nhập các thông tin gồm:

Tên đăng nhập: Được cấp khi Quý khách đăng ký dịch vụ tại Quầy giao dịch. Địa chỉ Email: nhập địa chỉ email mà khách hàng đăng ký dịch vụ SeAnet Số CMDN/Hộ chiếu: nhập số chứng mình thư nhân dân hoặc hộ chiếu mà khách hàng đăng ký với ngân hàng Mã xác nhận : Hiển thị trên màn hình. Quý khách có thể lấy mã xác nhận khác với số mã đang hiển thị bằng cách nhấn vào biểu tượng  (Mã xác nhận không phân biệt chữ hoa chữ thường) Điều khoản sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử: Quý khách đọc điêu khoản thỏa thuận khi sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử và chọn Đồng ý đã đọc và hiểu điều khoản

*

Quý khách nhấn Xác nhận -> ngân hàng sẽ gửi vào địa chỉ Email mà khách hàng đăng ký  link liên kết để đặt lại mật khẩu

*

Khi Click vào link được gửi về địa chỉ Email của quý khách, Quý khách nhập các thông tin sau:

–          Tên truy cập: Được cấp khi Quý khách đăng ký dịch vụ tại Quầy giao dịch

–          Mật khẩu mới: Quý khách nhập mật khẩu mới

–          Xác nhận mật khẩu mới: Quý khách nhập lại mật khẩu mới

–          Mã xác nhận: Quý khách nhập Mã xác nhận khi click chọn “Lấy mã OTP” được gửi về số điện thoại đã đăng ký của Quý khách

*

Quý khách có thể xem thông tin về:

1.     Danh sách tài khoản : số dư khả dụng của các tài khoản thanh toán sẽ được hiển thị dưới dạng biểu đồ tài chính.

Trường hợp Quý khách  thực hiện cài đặt ngưỡng cảnh báo số dư tối thiếu và tối đa trong menu chức năng bên tay trái màn hình: Hỗ trợ  >Thiết lập ngưỡng tài khoản thì biểu đồ tài chính sẽ cảnh báo các màu tương ứng như sau:

–          Nếu số dư tài khoản nằm trong ngưỡng thiết lập tối đa và tối thiểu à biểu đồ sẽ có màu xanh tươi

–          Nếu số dư tài khoản nhỏ hơn ngưỡng thiết lập tối thiểu à biểu đồ có màu đỏ

–          Nếu số dư lớn hơn ngưỡng thiết lập tối đa à biểu đồ có màu xanh lam

–      Quý khách nhấn chuột vào biểu tượng  để xem thông tin chi tiết một tài khoản

2.     Danh sách sổ tiết kiêm : Hiển thị danh sách các sổ tiết kiệm còn hiệu lực của Quý khách, các sổ được sắp xếp theo thứ tự ngày đáo hạn từ gần nhất tới xa nhất. Trường hợp Quý khách có nhiều hơn 10 sổ, Quý khách chọn “Xem tất cả”

3.     Danh sách chức năng nhanh: hiển thị danh sách chức năng nhanh theo nhu cầu của Quý khách tại chức năng

Hỗ trợ>Tham số chức năng nhanh

4.     Hòm thư:  Hiển thị số lượng thư mà Ngân hàng gửi cho Quý khách chưa đọc. Khi Quý khách click vào chức năng Hòm thư sẽ xem được chi tiết nội dung từng thư

*

Khi vào chức năng Thông tin tài khoản & Sao kê, Quý khách có thể xem được các thông tin sau:

1.      Sao kê thông thường : Quý khách nhấn vào số tài khoản cần xem từ danh sách tài khoản

ü  Giao dịch gần nhất

–          Sao kê 5 giao dịch gần nhất

–          Sao kê 10 giao dịch gần nhất

–          Sao kê 15 giao dịch gần nhất

–          Sao kê 30 giao dịch gần nhất

–          Sao kê chọn từ ngày tới ngày

ü  Trong vòng 30 ngày

–          Chọn khoảng thời gian chạy sao kê Từ ngày, tới ngày

*

2.      Xem và in phiếu báo nợ/có

Để xem chi tiết 1 giao dịch Quý khách chọn biểu tượng

ð  Chọn Gửi thư điện tử để gửi Phiếu báo nợ/có về email của Quý khách

ð  Chọn In giao dịch để In phiếu báo nợ/có

*

3.      Sao kê mở rộng

Trên màn hình chạy sao kê mở rộng Quý khách chọn các thông tin:

–          Từ ngày, đến ngày: chọn khoảng thời gian cần chạy sao kê

–          Loại file: Chọn định dạng sao kê cần xuất file là PDF hoặc Excel

–          Email: hệ thống tự động hiển thị địa chỉ Email được gửi sao kê

ð  Nhấn nút

*

 để hủy giao dịch

ð  Nhấn nút

*

 để thực hiện giao dịch

Lưu ý:

–          Trường hợp Quý khách chưa có Email hệ thống sẽ thông báo chưa đăng ký Email và hiển thị đường link cho phép Quý khách đăng ký Email online để nhận sao kê mở rộng

 

*

 

*

Trên menu bên trái Quý khách chọn: Chuyển tiền> Chuyển tiền cùng chủ

Tại màn hình chuyển tiền, Quý khách nhập các thông tin sau:

1.      Thông tin tài khoản gửi: chọn tài khoản cần chuyển tiền từ danh sách tài khoản

2.      Thông tin tài khoản nhận: chọn tài khoản nhận tiền từ danh sách tài khoản

3.      Thông tin giao dịch

Số tiền : Nhập số tiền cần chuyển

Nội dung : Nhập nội dung chuyển tiền ( Nội dung chỉ được gồm chữ cái, số, không có ký tự đặc biệt)

Ngày thực hiện : Hệ thống mặc định ngày hiện tại

ü  Nhấn nút

*

để tiếp tục

Tại màn hình xác nhận

      Kiểm tra lại toàn bộ thông tin chuyển tiền

ü  Nhấn nút

*

 để kết thúc giao dịch chuyển tiền

ü  Nhấn nút

*

 để sửa lại thông tin

ü  Nhấn nút

*

 để hủy giao dịch chuyển tiền

       4.      Gửi thư xác nhận vào Hòm thư

      Sau khi thực hiện chuyển tiền Ngân hàng sẽ gửi email thông báo về trạng thái của giao dịch vào hòm thư cho Quý khách, Qúy khách chọn biểu tượng

*

 để xem chi tiết từng email

Màn hình chuyển tiền

 

*

 

Màn hình xác nhận chuyển tiền

 

*

 

Màn hình xác nhận OTP

 

*

 

Trên menu bên trái Quý khách chọn: Chuyển tiền> Chuyển tiền trong SeAbank

Tại màn hình chuyển tiền, Quý khách nhập các thông tin sau :

            1.      Thông tin tài khoản gửi: chọn tài khoản cần chuyển tiền từ danh sách tài khoản

2.      Thông tin tài khoản nhận:

–          Tự nhập tay: quý khách cần nhập các thông tin sau

ü  Số tài khoản : nhập số tài khoản người thụ hưởng

ü  Tên chủ tài khoản : hệ thống tự động lấy ra tên người thụ hưởng

–          Hoặc Người thụ hưởng tin cậy: Là người hưởng đã được tạo sẵn, hệ thống sẽ tự động hiển thị số tài khoản, tên chủ tài khoản

–          Hoặc Mẫu giao dịch: là mẫu giao dịch được tạo sẵn hoặc được tích lưu trên màn hình chuyển tiền, hệ thống sẽ tự động hiển thị số tài khoản, tên chủ tài khoản, nội dung chuyển tiền

        3.      Thông tin giao dịch

v Số tiền : Nhập số tiền cần chuyển

v Nội dung : Nhập nội dung chuyển tiền ( Nội dung chỉ được gồm chữ cái, số, không có ký tự đặc biệt)

v Ngày thực hiện : Hệ thống mặc định ngày hiện tại

ü  Nhấn nút

*

để tiếp tục

Tại màn hình xác nhận thông tin chuyển tiền

Kiểm tra lại toàn bộ thông tin chuyển tiền

ü  Nhấn nút

*

để chuyển sang màn hình xác nhận OTP

Lưu ý:

–          Với người nhận Tự nhập tay, hoặc từ mẫu giao dịch sẽ cần xác nhận bằng mật khẩu OTP. Mât khẩu OTP được gửi về số điện thoại của quý khách. Bấm Xác thực để hiển thị ô nhập mật khẩu OTP

–          Với người nhận là Người thụ hưởng tin cậy đã tạo sẵn sẽ không cần xác nhận bằng mật khẩu OTP. Bâm Xác thực để tiếp tục giao dịch.

ü  Nhấn nút

*

để sửa lại thông tin

ü  Nhấn nút

*

để hủy giao dịch chuyển tiền

      4.      Gửi thư xác nhận vào Hòm thư

Sau khi thực hiện chuyển tiền Ngân hàng sẽ gửi email thông báo về trạng thái của giao dịch vào hòm thư cho Quý khách, Qúy khách chọn biểu tượng

*

để xem chi tiết từng email

 

*

 

Màn hình xác nhận giao dịch chuyển tiền

 

*

 

Màn hình xác thực OTP: tương tự như chuyển tiền trong hệ thống

 

*

Trên menu bên trái Quý khách chọn: Chuyển tiền> Chuyển tiền ngoài SeAbank

Tại màn hình chuyển tiền, Quý khách nhập các thông tin sau:

1.      Thông tin tài khoản gửi: chọn tài khoản cần chuyển tiền từ danh sách tài khoản

2.      Thông tin tài khoản nhận:

–          Tự nhập tay: quý khách cần nhập các thông tin sau

ü  Số tài khoản : nhập số tài khoản người thụ hưởng

ü  Tên chủ tài khoản : hệ thống tự động lấy ra tên người thụ hưởng

ü  Ngân hàng nhận : Lựa chọn ngân hàng thụ hưởng từ danh sách

ü  Tỉnh/Thành phố : Lựa chọn tỉnh thành phố từ danh sách

ü  Chi nhánh : Lựa chọn chi nhánh thụ hưởng từ danh sách

–          Hoặc Người thụ hưởng tin cậy: Là người hưởng đã được tạo sẵn, hệ thống sẽ tự động hiển thị số tài khoản, tên chủ tài khoản, tên Ngân hàng, tên tỉnh thành phố, tên chi nhánh

–          Hoặc Mẫu giao dịch: là mẫu giao dịch được tạo sẵn hoặc được tích lưu trên màn hình chuyển tiền, hệ thống sẽ tự động hiển thị số tài khoản, tên chủ tài khoản, nội dung chuyển tiền, tên Ngân hàng, tên tỉnh thành phố, tên chi nhánh

3.      Thông tin giao dịch

Số tiền : Nhập số tiền cần chuyển

Nội dung : Nhập nội dung chuyển tiền ( Nội dung chỉ được gồm chữ cái, số, không có ký tự đặc biệt)

Ngày thực hiện : Hệ thống mặc định ngày hiện tại

ü  Nhấn nút

*

để tiếp tục

Tại màn hình xác nhận thông tin chuyển tiền

Kiểm tra lại toàn bộ thông tin chuyển tiền

ü  Nhấn nút

*

để chuyển sang màn hình xác nhận OTP

Lưu ý:

–          Với người nhận Tự nhập tay, hoặc từ mẫu giao dịch sẽ cần xác nhận bằng OTP. Mât khẩu OTP được gửi về số điện thoại của quý khách. Bấm Xác thực để hiển thị ô nhập mật khẩu OTP

–          Với người nhận là Người thụ hưởng tin cậy đã tạo sẵn sẽ không cần xác nhận bằng mật khẩu OTP. Bấm Xác thực để tiếp tục giao dịch.

ü  Nhấn nút

*

 để sửa lại thông tin

ü  Nhấn nút

*

 để hủy giao dịch chuyển tiền

          4.      Gửi thư xác nhận vào hòm thư

Sau khi thực hiện chuyển tiền Ngân hàng sẽ gửi email thông báo về trạng thái của giao dịch vào hòm thư cho Quý khách, Qúy khách chọn biểu tượng  để xem chi tiết từng email

Phần 6: ỦY NHIỆM CHI TỰ ĐỘNG

 

Ủy nhiệm chi tự động là phân hệ cho phép khách hàng đặt các lệnh chuyển tiền theo lịch đã tạo sẵn bao gồm:

1.      Đầu tư tự động: được thiết lập giữa tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm thông minh SeASave Smart cùng loại tiền và thuộc cùng chủ sở hữu

Đây là tiện ích cho phép khách hàng có thể cất giữ và đầu tư khoa học hơn số tiền nhan rỗi có trên tài khoản tiền gửi thanh toán bằng việc đặt lệnh Quy định mức sô dư duy trì nhất định (với tần suất được phép lựa chọn là định kỳ hàng ngày/hàng tuần hoặc hàng tháng). Khi số dư trên tài khoản thanh toán vượt quá mức quy định này, phần số dư vượt mức sẽ được chuyển tự động sang tài khoản tiền gửi thông minh của chính khách hàng và được hưởng lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông minh theo quy định cảu SeAbank trong từng thời kỳ.

Đang xem: Không đăng nhập được seanet

2.      Chuyển tiền định kỳ: Được thiết lập cho các lệnh chuyển tiền trong và ngoài hệ thống SeABank.

–          Khách hàng đăng ký số tiền cố định cần chuyển

–          Lựa chọn tần suất chuyển là hàng ngày/ tuần/ tháng

1.      Đầu tư tự động

*

 

 

 

 

Trên menu Quý khách chọn Ủy nhiệm chi tự động>Đầu tư tự động

Tại màn hình đầu tư tự động, Quý khách nhập các thông tin sau:

1.      Tài khoản nhận tiền/chuyển tiền: chọn tài khoản cần chuyển tiền từ danh sách tài khoản

2.      Tài khoản duy trì:

ü  Số tài khoản : lựa chọn tài khoản từ danh sách

3.      Hình thức

ü  Duy trì số dư tối đa

ü  Duy trì số dư tối thiểu

4.      Thông tin lệnh

ü  Tần suất: Chọn tần suất là hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng

ü  Ngày thực hiện:

+ Khi chọn tần suất hàng tháng: Quý khách chọn ngày thực hiện là 1 ngày trong tháng

+ Khi chọn tần suất hàng tuần: Quý khách chọn ngày thực hiện là thứ mấy trong tuần.

Xem thêm: 12 Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh Nghệ Thuật Trên Máy Tính Pc, 03 Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh Trên Máy Tính Đẹp Nhất

ü  Ngày hiệu lực: Quý khách nhập ngày hiệu lực của lệnh

ü  Ngày kết thúc: Quý khách nhập ngày kết thúc của lệnh

5.      Thông tin giao dịch

ü  Số tiền: Quý khách nhập số tiền muốn chuyển theo tần suất

ü  Nội dung: Nhập nội dung chuyển tiền (nội dung chỉ gồm chữ cái và số, không có các ký tự đặc biệt)

ð    Nhấn nút

*

  để tiếp tục

6.      Xác nhận giao dịch

Quý khách kiểm tra lại toàn bộ thông tin giao dịch để xác nhận việc tạo lệnh chuyển tiền định kỳ trong SeAbank

ü  Nhấn nút

*

  để kết thúc giao dịch

ü  Nhấn nút

*

  để sửa lại thông tin

ü  Nhấn nút

*

  để hủy giao dịch

2.      Chuyển tiền định kỳ trong SeAbank

*

 

 

 

 

*

Trên menu bên trái Quý khách chọn: Ủy nhiệm chi tự động> Chuyển tiền định kỳ trong SeAbank

Tại màn hình chuyển tiền định kỳ, Quý khách nhập các thông tin sau:

7.      Tài khoản nguồn: chọn tài khoản cần chuyển tiền từ danh sách tài khoản

8.      Tài khoản nhận:

ü  Số tài khoản : nhập số tài khoản người thụ hưởng

ü  Tên chủ tài khoản : hệ thống tự động lấy ra tên người thụ hưởng

9.      Thông tin lệnh

ü  Tần suất: Chọn tần suất là hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng

ü  Ngày thực hiện:

+ Khi chọn tần suất hàng tháng: Quý khách chọn ngày thực hiện là 1 ngày trong tháng

+ Khi chọn tần suất hàng tuần: Quý khách chọn ngày thực hiện là thứ mấy trong tuần.

ü  Ngày hiệu lực: Quý khách nhập ngày hiệu lực của lệnh

ü  Ngày kết thúc: Quý khách nhập ngày kết thúc của lệnh

10.  Thông tin giao dịch

ü  Số tiền: Quý khách nhập số tiền muốn chuyển theo tần suất

ü  Nội dung: Nhập nội dung chuyển tiền (nội dung chỉ gồm chữ cái và số, không có các ký tự đặc biệt)

ð    Nhấn nút

*

  để tiếp tục

11.  Xác nhận giao dịch

Quý khách kiểm tra lại toàn bộ thông tin giao dịch để xác nhận việc tạo lệnh chuyển tiền định kỳ trong SeAbank

ð  Nhấn nút

*

  để tiếp tục giao dịch

ð  Nhấn nút

*

  để sửa lại thông tin

ð  Nhấn nút

*

  để hủy giao dịch

3.      Chuyền tiền định kỳ ngoài SeAbank

*

 

 

 

 

*

Trên menu bên trái Quý khách chọn: Ủy nhiệm chi tự động> Chuyển tiền định kỳ ngoài SeAbank

Tại màn hình chuyển tiền định kỳ, Quý khách nhập các thông tin sau:

1.      Tài khoản nguồn: chọn tài khoản cần chuyển tiền từ danh sách tài khoản

2.      Tài khoản nhận:

ü  Số tài khoản : nhập số tài khoản người thụ hưởng

ü  Tên chủ tài khoản : nhập tên chủ tài khoản người thụ hưởng

ü  Ngân hàng nhận : Chọn ngân hàng thụ hưởng

ü  Thành phố : Chọn tỉnh thành phố của chi nhánh ngân hàng thụ hưởng

ü  Chi nhánh : Chọn chi nhánh thụ hưởng

3.      Thông tin lệnh

ü  Tần suất: Chọn tần suất là hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng

ü  Ngày thực hiện:

+ Khi chọn tần suất hàng tháng: Quý khách chọn ngày thực hiện là 1 ngày trong tháng

+ Khi chọn tần suất hàng tuần: Quý khách chọn ngày thực hiện là thứ mấy trong tuần.

Xem thêm: Top 13 Game Chiến Thuật Hay Cho Pc Online, Top 6 Game Chiến Thuật Trên Pc Hay Nhất Năm 2020

ü  Ngày hiệu lực: Quý khách nhập ngày hiệu lực của lệnh

ü  Ngày kết thúc: Quý khách nhập ngày kết thúc của lệnh

4.      Thông tin giao dịch

ü  Số tiền: Quý khách nhập số tiền muốn chuyển theo tần suất

ü  Nội dung: Nhập nội dung chuyển tiền (nội dung chỉ gồm chữ cái và số, không có các ký tự đặc biệt)

ð    Nhấn nút

*

  để tiếp tục

5.      Xác nhận giao dịch

Quý khách kiểm tra lại toàn bộ thông tin giao dịch để xác nhận việc tạo lệnh chuyển tiền định kỳ ngoài SeAbank

ð  Nhấn nút

*

  để tiếp tục giao dịch

ð  Nhấn nút

*

  để sửa lại thông tin

ð  Nhấn nút

*

  để hủy giao dịch

4.      Chuyền tiền định kỳ tiết kiệm gửi góp

 

*

 

 

 

 

*

Trên menu bên trái Quý khách chọn: Ủy nhiệm chi tự động> Chuyển tiền định kỳ tiết kiệm gửi góp

Tại màn hình chuyển tiền định kỳ, Quý khách nhập các thông tin sau:

1.      Tài khoản nguồn: chọn tài khoản cần chuyển tiền từ danh sách tài khoản

2.      Loại sổ:

ü  Cùng chủ : nhập số sổ tiết kiệm gửi góp thuộc chính khách hàng

ü  Trong Seabank:   sổ tiết kiệm gửi góp của người thụ hưởng trong SeAbank

3.      Thông tin sổ

ü  Số tài khoản: Chọn tần suất là hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng

ü  Tên chủ tài khoản: Hệ thống tự lấy tên chủ tài khoản

4.      Thông tin lệnh

ü  Tần suất: Chọn tần suất là hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng

ü  Ngày thực hiện:

+ Khi chọn tần suất hàng tháng: Quý khách chọn ngày thực hiện là 1 ngày trong tháng

+ Khi chọn tần suất hàng tuần: Quý khách chọn ngày thực hiện là thứ mấy trong tuần.

ü  Ngày hiệu lực: Quý khách nhập ngày hiệu lực của lệnh

ü  Ngày kết thúc: Quý khách nhập ngày kết thúc của lệnh

5.      Thông tin giao dịch

ü  Số tiền: Quý khách nhập số tiền muốn chuyển theo tần suất

ü  Nội dung: Nhập nội dung chuyển tiền (nội dung chỉ gồm chữ cái và số, không có các ký tự đặc biệt)

ð    Nhấn nút

*

  để tiếp tục

6.      Xác nhận giao dịch

Quý khách kiểm tra lại toàn bộ thông tin giao dịch để xác nhận việc tạo lệnh chuyển tiền định kỳ tiết kiệm gửi góp

ð  Nhấn nút

*

  để tiếp tục giao dịch

ð  Nhấn nút

*

  để sửa lại thông tin

ð  Nhấn nút

*

  để hủy giao dịch

1.      Thanh toán hóa đơn ngay

 

*

 

 

 

 

Trên menu bên trái Quý khách chọn: Hóa đơn và Nạp thẻ điện thoại> Thanh toán hóa đơn ngay

Tại màn hình thanh toán hóa đơn ngay, Quý khách nhập các thông tin sau:

1.      Thông tin tài khoản gửi: chọn tài khoản cần chuyển tiền từ danh sách tài khoản

2.      Thông tin hóa đơn

–          Tự nhập tay: Quý khách cần nhập các thông tin sau:

ü  Dịch vụ : chọn dịch vụ thanh toán

ü  Nhà cung cấp:   chọn nhà cung cấp dịch vụ

ü  Số hóa đơn: nhập số hóa đơn/mã khách hàng/số hợp đồng cần thanh toán

–          Hoặc Thông tin hóa đơn tin cậy: Là số hóa đơn đã tạo sẵn

–          Hoặc Mẫu giao dịch: là mẫu giao dịch được tạo sẵn hoặc được tích lưu trên màn hình Thanh toán hóa đơn ngay

3.      Thông tin giao dịch

ü  Số tiền: hệ thống tự truy vấn và đưa ra số tiền mà khách hàng cần thanh toán

ü  Nội dung: nhập nội dung thanh toán

ü  Ngày thực hiện: Hệ thống tự lấy ngày thực hiện là ngày hiện tại

ð    Nhấn nút

*

  để chuyển sang màn hình xác nhận OTP

Lưu ý:

–          Với số hóa đơn Tự nhập tay, hoặc từ mẫu giao dịch sẽ cần xác nhận bằng mật khẩu OTP. Mât khẩu OTP được gửi về số điện thoại của quý khách. Bấm Xác thực để hiển thị ô nhập mật khẩu OTP

–          Với số hóa đơn tin cậy đã tạo sẵn sẽ không cần xác nhận bằng mật khẩu OTP. Bâm Xác thực để tiếp tục giao dịch.

4.      Xác nhận giao dịch

Quý khách kiểm tra lại toàn bộ thông tin giao dịch để xác nhận việc tạo lệnh thanh toán hóa đơn ngay

ð  Nhấn nút

*

  để tiếp tục giao dịch

ð  Nhấn nút

*

  để sửa lại thông tin

ð  Nhấn nút

*

  để hủy giao dịch

2.      Thanh toán hóa đơn đinh kỳ

*

*

Trên menu bên trái Quý khách chọn: Hóa đơn và Nạp thẻ điện thoại> Thanh toán hóa đơn ngay

Tại màn hình thanh toán hóa đơn ngay, Quý khách nhập các thông tin sau:

1.      Thông tin tài khoản gửi: chọn tài khoản cần chuyển tiền từ danh sách tài khoản

2.      Thông tin hóa đơn

ü  Dịch vụ : chọn dịch vụ thanh toán

ü  Nhà cung cấp:   chọn nhà cung cấp dịch vụ

ü  Số hóa đơn: nhập số hóa đơn/mã khách hàng/số hợp đồng cần thanh toán

ü  Tần suất: Chọn tần suất là hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng

ü  Ngày thực hiện:

+ Khi chọn tần suất hàng tháng: Quý khách chọn ngày thực hiện là 1 ngày trong tháng

+ Khi chọn tần suất hàng tuần: Quý khách    chọn ngày thực hiện là thứ mấy trong tuần

ü  Ngày hiệu lực: Quý khách nhập ngày hiệu lực của lệnh

ü  Ngày kết thúc: Quý khách nhập ngày kết thúc của lệnh

ü  Nội dung: Nhập nội dung giao dịch

 

 

ð    Nhấn nút

*

  để tiếp tục

ð    Nhấn nút

*

  để hủy giao dịch

3.      Xác nhận giao dịch

Quý khách kiểm tra lại toàn bộ thông tin giao dịch để xác nhận việc tạo lệnh thanh toán hóa đơn địnhk ỳ

ð  Nhấn nút

*

  để tiếp tục gia

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot