Đăng nhập

mắt bão đăng nhập

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu

Đang xem: Mắt bão đăng nhập

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu

Mắt Bão cam kết sử dụng 100% ổ cứng SSD Enterprise, Email Pro v3 tăng tốc độ duyệt mail, cũng như gửi và nhận email lên đến 10 lần. Không những vậy, việc truy xuất dữ liệu hay tìm kiếm những email quan trọng cũng sẽ dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất công việc cho doanh nghiệp.

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu

Email Pro v3 sử dụng hệ thống phân luồng SMTP theo chiều gửi một cách thông minh. Cụm máy chủ SMTP được tích hợp IP sạch giúp việc giao dịch email thuận lợi và nâng cao tỷ lệ email vào inbox. Không chỉ tăng tỷ lệ gửi email thành công, Email Pro v3 còn nâng cao độ tin cậy với khách hàng.

Tính năng xác thực 2 bước giúp bảo mật tài khoản người dùng ở cấp cao nhất

Ngoài lớp bảo mật với thông tin và mật khẩu đăng nhập của người dùng thì Email Pro v3 còn được bổ sung thêm 1 lớp khóa đăng nhập ứng với mã code được cấp khi sử dụng ứng dụng Google Authenticator. Với Two-Factor Authentication, các vấn đề nguy hiểm trong việc sử dụng thư điện tử như tài khoản bị lợi dụng Spam Mail, đánh cắp dữ liệu quan trọng, rò rỉ thông tin giao dịch với đối tác,… sẽ không còn là vấn đề khiến doanh nghiệp phải đau đầu.

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu
email pro 1 Khởi đầu 1 địa chỉ email theo tên miền riêng
19.000

đ/ tháng

 

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu

1 địa chỉ email

1 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT

100 email gửi trong 1 giờ

Bảo mật tài khoản với tính năng xác thực 2 lớp

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu
email pro 2 Phù hợp với cửa hàng nhỏ hoặc nhóm kinh doanh
69.000

đ/ tháng

(~13.800 đ/ người dùng/ tháng)

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu

5 địa chỉ email

5 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT

200 email gửi trong 1 giờ

Bảo mật tài khoản với tính năng xác thực 2 lớp

MIỄN PHÍ 3 THÁNG dùng thử SAP Unlimit

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu
email pro 3 Nhiều email và lưu trữ cho doanh nghiệp dưới 10 người
119.000

đ/ tháng

(~11.900 đ/ người dùng/ tháng)

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu

10 địa chỉ email

10 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT

200 email gửi trong 1 giờ

Bảo mật tài khoản với tính năng xác thực 2 lớp

MIỄN PHÍ 3 THÁNG dùng thử SAP Unlimit

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu
email pro 4 Thêm địa chỉ email và dung lượng lưu trữ
199.000

đ/ tháng

(~9.950 đ/ người dùng/ tháng)

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu

20 địa chỉ email

20 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT

500 email gửi trong 1 giờ

Bảo mật tài khoản với tính năng xác thực 2 lớp

MIỄN PHÍ 3 THÁNG dùng thử SAP Unlimit

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu
email pro 5 Ưu đãi cho cửa hàng lên đến 80 người dùng
399.000

đ/ tháng

(~4.988 đ/ người dùng/ tháng)

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu

40 + 40 địa chỉ email

40 GB + 40 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT

500 email gửi trong 1 giờ

Bảo mật tài khoản với tính năng xác thực 2 lớp

MIỄN PHÍ 3 THÁNG dùng thử SAP Unlimit

Xem thêm: Phần Mềm Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Thực Phẩm, Dịch Thuật Chuyên Ngành Công Nghệ Thực Phẩm

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu
email pro x Thêm tài nguyên cho doanh nghiệp nhỏ
599.000

đ/ tháng

(~3.993 đ/ người dùng/ tháng)

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu

150 địa chỉ email

120 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT

800 email gửi trong 1 giờ

Bảo mật tài khoản với tính năng xác thực 2 lớp

Hỗ trợ Offline Domain

MIỄN PHÍ 3 THÁNG dùng thử SAP Unlimit

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu
email pro y Khi bạn cần tạo đến 300 hộp thư
999.000

đ/ tháng

(~3.330 đ/ người dùng/ tháng)

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu

300 địa chỉ email

180 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT

800 email gửi trong 1 giờ

Bảo mật tài khoản với tính năng xác thực 2 lớp

Hỗ trợ Offline Domain

MIỄN PHÍ 3 THÁNG dùng thử SAP Unlimit

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu
email pro z 500 hộp thư và 250GB lưu trữ
1.299.000

đ/ tháng

(~2.598 đ/ người dùng/ tháng)

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu

500 địa chỉ email

250 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT

1000 email gửi trong 1 giờ

Bảo mật tài khoản với tính năng xác thực 2 lớp

Hỗ trợ Offline Domain

MX dự phòng

MIỄN PHÍ 3 THÁNG dùng thử SAP Unlimit

Tính năng Bảng so sánh Câu hỏi thường gặp Xem các gói

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu
Được cấu hình bởi quản trị viên hoặc người dùng. Việc này hay hơn bạn cấu hình trong Outlook vì các điều hướng sẽ được áp dụng trên máy chủ và được đồng bộ xuống mọi thiết bị.

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu
Chúng tôi có thể gửi cho người quản trị của bạn một bản sao của Email gửi đi hay đến nhằm mục đích kiểm soát rò rỉ thông tin.

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu
Một khi các kết nối được mã hóa bằng chứng thực SSL, dữ liệu được truyền đi trên Internet sẽ được bảo mật bằng cách mã hóa các gói tin nhằm bảo mật thông tin và tránh được các nguy cơ rò rỉ thông tin từ các kỹ thuật hack.

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu
Kiểm soát lưu lượng sử dụng của các Email giúp phân bố hợp lý và không bị gián đoạn.

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu
Kiểm soát và giới hạn dung lượng file đính kèm giúp cho việc giao dịch Email luôn ổn định và tải Email nhanh chóng.

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu
WebMail có giao diện dành riêng qua điện thoại thông minh. Trình bày đơn giản, dễ thao tác tiết kiệm lưu lượng dữ liệu di động.

Đối tác của chúng tôi

Mắt Bão sở hữu mạng lưới đối tác đầu ngành.

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời: Sử dụng và lưu trữ trên ổ cứng SSD ENT 100% Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Bắt đầu
Email Pro 2019 Email Pro v3 Tùy chỉnh bộ lọc và điều hướng Email Mã hóa kết nối bằng chứng thực SSL Kiểm soát lưu lượng sử dụng Giao diện dành cho di động Dung lượng thư được phép gửi trong mỗi tin nhắn 30 MB 30 MB Archive Calendars & Contacts Bảo mật 2 lớp (2FA cPanel và Webmail) Chống Spam Out theo thời gian thực Giải pháp Chống vi-rút và Chống thư rác Chuẩn Chuẩn + kết hợp với SAP Giao diện người dùng cPanel cPanel Lưu trữ HDD SSD ENT Xem các gói

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Không Đăng Nhập Được Youtube Red Không Đăng Nhập Được

Pro 1 Pro 2 Pro 3 Pro 4 Pro 5 Pro X Pro Y Pro Z

Tài nguyên

Dành cho 1 nhân sự 1 đến 5 nhân sự 5 đến 10 nhân sự 11 đến 20 nhân sự 20 đến 80 nhân sự 81 đến 150 nhân sự 151 đến 300 nhân sự dưới 500 nhân sự Số lượng địa chỉ email 1 5 10 20 80 150 300 500 Số lượng địa chỉ mail nhóm (Mailing list) 0 2 5 10 30 50 100 200 Tên miền phụ 3 domain 5 domain 7 domain Dung lượng mỗi địa chỉ email Tuỳ chỉnh Tuỳ chỉnh Tuỳ chỉnh Tuỳ chỉnh Tuỳ chỉnh Tuỳ chỉnh Tuỳ chỉnh Tuỳ chỉnh Dung lượng SSD ENT tổng 1 GB 5 GB 10 GB 20 GB 80 GB 120 GB 180 GB 250 GB Dung lượng thư được phép gửi/nhận trong mỗi tin nhắn lên tới 30 MB 30 MB 30 MB 30 MB 30 MB 30 MB 30 MB 30 MB Số lượng người nhận trong mỗi tin nhắn 100 100 100 100 100 100 100 100 Số lượng Email Gửi theo Giờ / Tên miền 100 200 200 500 500 800 800 1000 Tỉ lệ phần trăm tối đa tin nhắn gửi bị lỗi hoặc bị hoãn mỗi giờ 50 50 50 50 60 80 80 100 Bộ lọc thư rác

Chi tiết tính năng

SPF /DKIM /DMARC Bảng điều khiển quản trị Email (Email Admin Control Panel) Forwards Incoming Catch All Mail IMAP /POP /SMTP /WEBMAIL SMTP Dự phòng MX Dự phòng Thiết lập tự động phản hồi (Auto Responder) Xem nhật ký giao dịch (Track Delivery) Công cụ nhập danh bạ có sẵn Bộ lọc Email (Cơ bản) Thống kê mức dung lượng sử dụng Danh bạ Lịch Cập nhật lịch – CalDAV Cập nhật danh bạ – CardDAV Xác thực 2 yếu tố qua cPanel (2FA via cPanel và Webmail) Archive Offline Domain Đường truyền tốc độ cao Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay

Related Articles

Back to top button
Close
Close