miễn phí

Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Đại Học, Đơn Xin Miễn, Giảm Học Phí Năm Học 2021

Bạn muốn tìm mẫu đơn xin miễn giảm học phí? Bởi trong một số điều kiện nhất định, học sinh có thể được xét giảm học phí. Và đây là một trong các mẫu đơn cần phải có trong hồ sơ để xin giảm học phí. Vì liên quan đến vấn đề tài chính, nên nội dung trong đơn cần phải đúng với quy định Nhà nước. Vậy hãy cùng hoanhtao3d.vn tìm hiểu trong bài viết “Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu mới nhất” dưới đây:

Đơn xin miễn giảm học phí cập nhật mới nhất 2021

Đơn xin miễn giảm học phí dành cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–o0o———-

ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………….

Đang xem: Mẫu đơn xin miễn giảm học phí đại học

Họ và tên (1):…………………………………………………………………………………………

Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):……………………………………………….

Hiện đang học tại lớp:……………………………………………………………………………….

Trường:………………………………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng:……………………………………………………………………………………..

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn xin miễn giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

………, ngày … tháng … năm ……..

Người làm đơn (3) (Ký tên và ghi rõ họ tên)

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.GHI CHÚ:

(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

Xem thêm: Cách Chuyển File Csv Sang Vcf, Huong Dan Trich Xuat Tap Tin Csv Sang Vcf Full

Đơn xin miễn giảm học phí dành cho các cơ sở đào tạo nghề nghiệp, đại học công lập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———

ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập)

Kính gửi: Trường……………………………………………………………………………………..

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………….

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………

Lớp:………………………. Khóa:………… Khoa:………………………………………………….

Mã số học sinh/ sinh viên:………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng:…………………………………………………………………………………..

Căn cứ vào Nghị định số………………………………..của Chính phủ, tôi làm đơn xin miễn giảm học phí đề nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định.

………, ngày….. tháng….. năm 202…

Xác nhận Người làm đơn

(Quản lý sinh viên) (Ký tên và ghi rõ họ tên)

*

Hồ sơ chuẩn bị để đề nghị miễn, giảm học phí

Để được miễn, giảm học phí, người học tại những cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập thì cần chuẩn bị những giấy tờ và tài liệu sau:

Đơn xin miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập;Các giấy tờ và tài liệu để chứng minh đối tượng thuộc vào trường hợp được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập: Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công; giấy chứng minh là hộ nghèo, hộ cận nghèo; giấy xác nhận khuyết tật,…

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, bố mẹ hoặc người giám hộ sẽ phải nộp những giấy tờ nêu trên cho cơ sở giáo dục.

Xem thêm: download Từ Điển Lạc Việt 2017 Full crack, Từ Điển Lạc Việt Bản Mới Nhất

Đối tượng được miễn, giảm học phí

Theo quy định của Nghị định 86/2015/NĐ-CP, để được miễn, giảm học phí thì đối tượng phải thuộc một trong các trường hợp:

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị khuyết tật, tàn tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo;Sinh viên học chuyên ngành Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh…Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển;Được giảm 50% học phí: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông khi cha mẹ thuộc hộ cận nghèo…Được giảm 70% học phí: Học sinh, sinh viên học những ngành nghệ thuật truyền thống. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số,…

Tóm lại vấn đề: Đơn xin miễn giảm học phí có thể dùng trong nhiều trường hợp khác nhau. Một số điều kiện cần thiết để xin miễn giảm học phí cũng đã được chúng tôi đề cập cụ thể trong bài viết này. Hi vọng quý đọc giả đã tìm thấy được những thông tin hữu ích nhất cho mình.

Related Articles

Back to top button
Close
Close