Microsoft Toolkit 2.7.1 – Active Windows 10, Office 2019

[ad_1]

Microsoft Toolkit là gì? Giúp kích hoạt Windows, Office có an toàn?

Microsoft Toolkit 2.7.1 Final là bộ công cụ được phát hành đã từ rất lâu (2011) giúp active Windows & Office, hỗ trợ các phiên bản: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 & Office 2010, 2013, 2016. Phiên bản cuối cùng từ tác giả chính thức hiện tại chỉ là Microsoft Toolkit 2.7.1

Tính năng của Microsoft Toolkit:

 • Kích hoạt Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 & Office 2010, 2013, 2016.
 • Kích hoạt offline và online.
 • Kích hoạt vĩnh viễn.
 • Hỗ trợ 32bit & 64bit.
 • Auto KMS và EZ Activator.

Có gì mới ở Microsoft Toolkit 2.7.1?

Cập nhật ngày 30/1/2021:

 • Improved Windows Defender exclusions for Windows 10 or 8.1;
 • Updated DLL Injection Localhost Bypass to use Avrf custom provider;
 • Updated KMSEmulator PID Generator for better compatibility between KMS Host OS/pKey;
 • Support to detect and skip Windows 10 KMS 2038;
 • Fixed Activate button not working if the installed key is not KMS;
 • Proper handling for Office 2010 Service Pack 2 when added to ISO;
 • Disabled Office ISO Channel Switcher and removed its payload;
 • Updated Office Uninstaller scripts;
 • Improved Office Click To Run detection;
 • Preliminary support for Microsoft Office 2021 Preview;
 • Support for Windows Server 2021;
 • Updated Keys and Key Checker.

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Toolkit:

Để Microsoft Toolkit hoạt động, yêu cầu phải có .Net Framework 4.0 trở lên

Microsoft Toolkit 2.6
Microsoft Toolkit 2.6.3

Đối với Windows Activation:

Click vào biểu tượng Windows

icon windows

Đối với Office Activation:

Click vào biểu tượng Office

icon office

23829317778 fbc9d61e78 o
Ở tab Main, bạn chú ý Supported trả về kết quả là Yes hay No. Nếu Yes thì active 100% thành công, còn No thì ngược lại Đừng lo, hãy chuyển qua dùng KMSPico
36972240284 5c89f787ea o
Chuyển qua tab Activation, nhấn Check để kiểm tra thông tin chi tiết phiên bản Windows hoặc Office bạn đang định active, sao đó nhấn EZ-Activator và chờ vài giây sẽ có thông báo hiển thị active thành công.

[ad_2]

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: free

Khuyễn Mãi Hot