Phần Mềm Mshopkeeper Đăng Nhập Khẩu Từ Mshopkeeper, Mshopkeeper

Cho phép kế toán lấy được các hóa đơn đã lập trên phần mềm MShopKeeper về phần mềm MISA SME.NET 2020 để hạch toán doanh thu, giúp giảm thiểu thời gian nhập liệu.

Đang xem: Mshopkeeper đăng nhập

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Trên phần mềm MShopKeeper thiết lập kết nối với phần mềm MISA SME.NET
Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 2: Nhập khẩu hóa đơn từ Mshopkeeper về MISA SME.NET
1. Trên phần mềm MISA SME.NET, vào phân hệ Bán hàng ab Bán hàng.2. Nhấn Nhập khẩu từ MShopKeeper.vn.3. Khai báo thông tin đăng nhập vào phần mềm MShopKeeper, nhấn Đăng nhập.

*

4. Thiết lập tham số nhập khẩu hóa đơn từ MShopkeeper.

Xem thêm: Grand Theft Auto V Fitgirl Repack download (Pc), Gta V Launcher

Chọn cửa hàng muốn nhập khẩu hóa đơn (với đơn vị có chuỗi cửa hàng).Có thể gộp tất cả các hóa đơn thu tiền ngay trong ngày trên MShopKeeper thành 1 chứng từ bán hàng duy nhất trên MISA SME.NET bằng cách tích chọn Cộng gộp các đơn hàng thu tiền ngay trong ngày thành một chứng từ.Chọn khoảng thời gian muốn nhập khẩu hóa đơn.Chọn hệ thống sổ muốn nhập khẩu hóa đơn (với đơn vị sử dụng đồng thời cả 2 hệ thống sổ quản trị và sổ tài chính).

*

5. Nhấn Đồng ý. Chương trình tự động nhập khẩu các hóa đơn trên MShopKeeper (theo tham số đã thiết lập) thành các chứng từ bán hàng trên phần mềm MISA SME.NET.6. Kiểm tra lại các chứng từ bán hàng vừa tạo, có thể chỉnh sửa lại các thông tin (nếu cần).7. Nhấn Ghi sổ.

*

Lưu ý: Chương trình sẽ tự động thêm Khách hàng, Hàng hóa trên hóa đơn của ShopKeeper vào danh mục Khách hàng, danh mục hàng hóa của MISA SME.NET (nếu chưa có trên MISA SME.NET).

Xem thêm: Hướng Dẫn Khôi Phục Cài Đặt Gốc Laptop Win 10 Đơn Giản, Cách Reset, Khôi Phục Cài Đặt Gốc Máy Tính Win 10

Bước 3: Lập hóa đơn cho chứng từ bán hàng
Các Chứng từ bán hàng được lập từ hóa đơn trên MShopKeeper sẽ có trạng thái không lập kèm hóa đơn. Để lập hóa đơn bán hàng cho các chứng từ này Kế toán có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Lập hóa đơn cho từng chứng từ bán hàng: Trên chứng từ bán hàng vừa tạo, nhấn Lập HĐ. Sau đó thực hiện lập hóa đơn theo hướng dẫn tại đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot