Đồng bộ

Nghĩa Trang Cán Bộ Tỉnh Đồng Nai, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ——-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———

Số: 42/2009/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 23 tháng 06 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC AN TÁNG TẠI NGHĨA TRANG CÁN BỘ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNGTỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNGNAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;Căn cứ Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dântỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội tỉnh Đồng Nai;Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số:46 /TTr-LĐTBXH ngày 23 tháng 3 năm 2009,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1.

Đang xem: Nghĩa trang cán bộ tỉnh đồng nai

Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về việc tổ chức an táng tại nghĩa trang cán bộ và ngườicó công tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội,Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dântỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòavà các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI CHỦ TỊCH Võ Văn Một

QUY ĐỊNH

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nghĩa trang cánbộ tỉnh Đồng Nai là nơi an táng, lưu trữ hài cốt (đã hỏa táng) đối với cán bộcủa tỉnh Đồng Nai và một số đối tượng thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi người cócông với cách mạng có hộ khẩu thường trú tại thành phố Biên Hòa; diện đối tượngkhác (được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận).

Địa chỉ nghĩa trang cán bộ tại khuphố 5B, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa.

Điều 2. Cáctrường hợp được an táng và lưu trữ hài cốt tại nghĩa trang cán bộ tỉnh

3. Đối tượng là thương binh cáchạng; người hưởng trợ cấp nuôi dưỡng tuất liệt sĩ; người có công với cách mạngtrước Cách Mạng Tháng 8/1945 theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

4. Những người được tặng danhhiệu vinh dự Nhà nước (nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nghệ sĩ nhândân; người được phong hàm học vị giáo sư, phó giáo sư); người được tặng thưởngtừ huân chương độc lập trở lên.

5. Các đồng chí công tác tronglực lượng vũ trang

Gồm các đồng chí giữ chức vụ chỉhuy cấp trung đoàn (hoặc tương đương) có quân hàm từ Đại tá trở lên (không phânbiệt lực lượng vũ trang địa phương hay lực lượng vũ trang Trung ương đóng trênđịa bàn tỉnh).

6. Các đối tượng nêu trên baogồm những người đương chức và nguyên chức có hộ khẩu thường trú tại thành phốBiên Hòa.

Điều 3. Cácđối tượng quy định tại Điều 2 Quy định này nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự,bị kỷ luật buộc thôi việc, bị khai trừ Đảng khi từ trần không đưa vào an tángtại nghĩa trang cán bộ tỉnh.

Chương II

AN TÁNG VÀ LƯU GIỮ HÀI CỐT

Điều 4. Khu vực an táng

Khu A và B

Phía trước đài của nghĩa trangcán bộ tỉnh là nơi an táng các đồng chí cán bộ Lãnh đạo tỉnh do Trung ương quảnlý, cán bộ lão thành cách mạng, Đảng viên 60 năm tuổi Đảng trở lên, các đồngchí Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy các khóa; Chủ tịch,Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân tỉnh; Giám đốc sở, ban,ngành, đoàn thể cấp tỉnh; anh hùng lực lượng vũ trang, người được tặng thưởngtừ huân chương độc lập trở lên; giáo sư, phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, thầythuốc nhân dân, nghệ sĩ nhân dân.

2. Các khu mộ khác trong nghĩatrang là nơi an táng các đối tượng còn lại.

Điều 5. Mộvà hũ đựng tro hài cốt

1. Mộ của cán bộ từ trần

Mộ của cán bộ từ trần được xâytheo mẫu quy định chung của tỉnh; được lập bia song hồn cho vợ hoặc chồng thuộcdiện được an táng trong nghĩa trang.

Xem thêm: The Best New Android And Iphone Games For 2018, Apple Presents The Best Of 2018

2. Hũ đựng tro hài cốt được thựchiện theo mẫu quy định chung của tỉnh.

Điều 6. Nơiđể hài cốt đã hỏa táng

1. Vị trí tầng trệt nhà để trohài cốt là nơi để hài cốt đã hỏa táng các đồng chí thuộc diện đối tượng quyđịnh tại Điều 4.

2. Vị trí tầng 01 và các vị trícòn lại trong nhà để tro hài cốt là nơi để hài cốt đã hỏa táng thuộc diện đốitượng còn lại.

3. Trong mỗi ô để hài cốt đã hỏatáng các đối tượng nêu trên được để thêm 01 hũ hài cốt của thân nhân chủ yếu(vợ hoặc chồng).

Điều 7. Tổchức tang lễ và xây vỏ mộ

1. Gia đình hoặc cơ quan, đơn vịmuốn tổ chức tang lễ cho cán bộ từ trần tại nghĩa trang cán bộ được bố trí, sắpxếp tại tiền sảnh trong nghĩa trang để tổ chức tang lễ. Thời gian tổ chức lễtang không quá 48 giờ; nghi thức an táng đảm bảo trang nghiêm, phù hợp với quyđịnh chung của Nhà nước.

2. Chi phí tổ chức lễ tang vàxây vỏ mộ cho cán bộ từ trần, cũng như việc hỏa táng đưa tro vào hũ cốt do giađình chi trả.

Điều 8. Thủtục đưa cán bộ từ trần vào an táng

1. Trường hợp có cán bộ theo quyđịnh tại Điều 2 từ trần, gia đình làm các thủ tục sau:

a) Giấy đề nghị (theo mẫu quyđịnh) đưa cán bộ từ trần vào an táng tại nghĩa trang cán bộ do gia đình tự viết(trường hợp cán bộ từ trần thuộc diện do cơ quan Nhà nước tổ chức lễ tang thìcơ quan chủ quản của cán bộ đề nghị).

b) Bản sao quyết định bổ nhiệmcao nhất hoặc phiếu cá nhân nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; các giấy tờchứng minh khác đối với người có công…

c) Bản sao hộ khẩu thường trú.

2. Các trường hợp khác do Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Địa điểm liên hệ nộp hồ sơ:Ban Quản lý nghĩa trang tỉnh Đồng Nai; khu phố 5B, phường Tân Biên, thành phốBiên Hòa (nghĩa trang liệt sĩ tỉnh).

Điều 9. Giaiđoạn từ nay đến năm 2015 khuyến khích việc hỏa táng, từ năm 2015 trở đi việchỏa táng lưu cốt vào nghĩa trang cán bộ là chủ yếu.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Giao trách nhiệmGiám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyđịnh này đồng thời ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý nghĩatrang theo quy định hiện hành.

Điều 11.

Xem thêm: Top Đồng Hồ Chạy Bộ Cho Nữ Đáng Mua Nhất 2020, Đồng Hồ Chạy Bộ

Trongquá trình thực hiện nếu có những nội dung cần thay đổi, bổ sung thì Giám đốc SởLao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiêncứu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close