Đồng bộ

Kết Quả Quan Trắc Tài Nguyên Nước Dưới Đất Đồng Bằng Nam Bộ Tháng 8 Năm 2020

*

Đang xem: Nước dưới đất đồng bằng nam bộ

Giới thiệu Chiến lược phát triển Viện Đơn vị trực thuộc Tin tức Hoạt động KHCN Hội thảo Quốc tế Đào tạo & HTQT Văn bản pháp quy Hệ thống QLCL Dự án Cái Lớn – Cái Bé Thư viện Quy chuẩn – Tiêu chuẩn

*
Khoa học công nghệ
Tài nguyên nước dưới đất đồng bằng Nam Bộ: Những thách thức và giải pháp
Tài nguyên nước dưới đất ở Việt Nam tập trung trong 6 cấu trúc chứa nước chính, trong đó chủ yếu trong các thành tạo bở rời ở hai đồng bằng Bắc Bộ (ĐBBB) và Nam Bộ (ĐBNB). Theo một số kết quả điều tra nghiên cứu cho thấy việc khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất hiện nay chưa hợp lý và có sự biến động mạnh mẽ. Một mặt, chúng ta nhận thấy nước dưới đất ở một số diện tích trên hai đồng bằng đang bị giảm về trữ lượng, xấu về chất lượng. Ngược lại, cũng trên ĐBBB và ĐBNB có tầng chứa nước mới dược phát hiện và một số diện tích nước dưới đất đang được nhạt hóa.

MỞ ĐẦU1

Nước dưới đất ở Việt Nam tồn tại trong các thành tạo cát cuội sỏi bở rời, cát bột kết, bazan, đá vôi và một số thành tạo khác, tạo thành các tầng chứa nước chính tại miền Đông

Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ. Trong mấy thập kỷ qua, dưới tác động của các yếu tố tự nhiên và con người, nước dưới đất trong các cấu trúc chứa nước trong lãnh thổ Việt Nam biến động rất mạnh mẽ.

Xem thêm: Khóa Học Photoshop Miễn Phí Hà Nội, Khóa Học Photoshop Hà Nội Tốt Nhất

Xem thêm: Địa Lý Bài 17 Đồng Bằng Nam Bộ, Địa Lý Lớp 4 Bài 17

Nhiều tầng chứa nước đã được phát hiện trước kia, hiện nay đang được khai thác sử dụng. Do khai thác sử dụng một cách chưa hợp lý, tài nguyên nước dưới đất đang có sự biến động theo hướng xấu đi. Ngược lại, nhiều tầng chứa nước mới đã được phát hiện, nhiều vùng nước nhạt đang được mở rộng, nhiều vùng núi đá vôi xa xôi hẻo lánh đến nay đã tìm được nguồn nước dưới đất để sử dụng. Trong số những cấu trúc chứa nước nêu trên thì cấu trúc chứa nước ở đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ có sự biến động mạnh mẽ nhất. Trong khuôn khổ bài báo này chúng tôi đi sâu nghiên cứu và phân tích những biến động tài nguyên nước dưới đất đồng bằng Nam Bộ.

Chi tiết bài báo xem tại đây: Tài nguyên nước dưới đất đồng bằng Nam Bộ: Những thách thức và giải pháp

Tác giả: PGS.TS. Đoàn Văn Cánh & nnkTrường Đại học Mỏ Địa chất

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

VIDEO
Xem tiếp

*

Show More

Related Articles

Back to top button
Close