Phần mềm

Công Ty Cổ Phần Mềm Nhân Sự Misa Amis Nhân Sự, (2021) Top Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự

Phí mua dung lượng tối đa được sử dụng trong vòng 1 năm (Tùy theo số lượng Nghiệp vụ sử dụng và quy mô dữ liệu lưu trữ)

Đang xem: Phần mềm nhân sự misa

Phí kích hoạt để thêm một chi nhánh mới. Khách hàng được phép sử dụng tất cả các nghiệp vụ đã được kích hoạt trước đó.

*

*

*

*

Phim demo Dùng thử miễn phí Tải báo giá chi tiết
MUA MỚI/GIA HẠN

*

Xem thêm: Giáo Án Đồng Bằng Nam Bộ Lớp 4 Bài 17: Đồng Bằng Nam Bộ, Giáo Án Địa Lí Lớp 4 Tuần 20: Đồng Bằng Nam Bộ

Quý khách có thể vào website hoanhtao3d.vn.VN, hoặc đăng nhập vào phần mềm hoanhtao3d.vn.VN, vào phần Quản lý tài nguyên để mua. Xem hướng dẫn tại đây
Khi mua phần mềm hoanhtao3d.vn.VN tôi muốn mua gói thuê bao từ 4 GB trở lên nhưng chỉ có gói 3GB thì tôi phải làm như thế nào?
Khi mua hàng thì Quý khách chọn gói dịch vụ Business và chọn thêm gói dịch vụ: Dung lượng thuê bao từ GB thứ 4 trở đi và nhập số lượng dung lượng muốn mua thêm. Quý khách muốn mua dung lượng sử dụng là 5 GB thì Quý khách chọn mua gói dịch vụ Business và chọn thêm gói dịch vụ: Dung lượng thuê bao từ GB thứ 4 trở đi, nhập số dung lượng muốn mua thêm là 2 GB.
Thuê bao phần mềm hoanhtao3d.vn.VN của tôi hết dung lượng và vẫn còn thời gian sử dụng Nghiệp vụ nhưng tôi chưa kịp mua thêm dung lượng thì tôi có thể sử dụng tiếp được không?
Khi hết dung lượng nhưng thời gian sử dụng Nghiệp vụ vẫn còn, Quý khách có thể thực hiện việc xóa, sửa dữ liệu nhưng không được nhập thêm dữ liệu vào phần mềm. Trường hợp Quý khách xóa bớt dữ liệu đã nhập thì mới có thể nhập thêm được dữ liệu bằng đúng số dung lượng đã xóa.
Khi hết hạn sử dụng Nghiệp vụ, Quý khách sẽ không thể đăng nhập được vào Nghiệp vụ đó nữa, Quý khách cần làm thủ tục gia hạn sử dụng Nghiệp vụ để tiếp tục sử dụng. Khi thuê bao quá hạn 60 ngày, nếu Quý khách chưa làm thủ tục đăng ký và thanh toán tiền gia hạn thuê bao thì MISA sẽ làm thủ tục cắt thuê bao. Khách hàng sẽ không sử dụng được dịch vụ phần mềm hoanhtao3d.vn.VN nữa sau khi MISA đã cắt thuê bao.

Xem thêm: tai game dua xe dia hinh crack

Quý khách đã thanh toán tiền mua phần mềm hoanhtao3d.vn.VN và MISA đã cấp phát tài nguyên cho Quý khách rồi thì Quý khách không được trả lại phần mềm đã mua.

Related Articles

Back to top button
Close
Close