Phần mềm

Phần Mềm Quản Lý Khách Hàng Miễn Phí Bằng Excel, Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Miễn Phí Bằng Excel

Doanh nghiệp của bạn đang muốn tìm phần mềm quản lý khách hàng miễn phí để phục vụ cho hoạt động quản lý của mình nhưng do thời điểm hiện tại chưa có đủ khả năng để chi trả chi phí. Đáp ứng nhu cầu, giải đáp những thắc mắc của chủ doanh nghiệp về những phần mềm CRM miễn phí. Bài viết dưới đây, chúng tôi xin được phép đưa ra hai phần mềm quản lý khách hàng miễn phí khiến bạn bất ngờ.

Đang xem: Phần mềm quản lý khách hàng miễn phí bằng excel

Phần mềm quản lý khách hàng miễn phí bằng Excel

Excel là phần mềm quản lý khách hàng được rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng phổ biến. Phần mềm office – Excel giúp bạn có thể dễ dàng thao tác và sử dụng với những thuật toán khá thông minh, đơn giản.

Với những tính năng đã được lập trình sẵn bạn hoàn toàn có thể thực hiện được những chức năng như: danh sách khách hàng, những công thức về các hàm, … Phần mềm quản lý khách hàng miễn phí bằng Excel tiết kiệm thời gian và rất hữu ích cho người sử dụng.

*

Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo được một tài khoản trên hệ thống Google Docs. Và cung cấp thêm các tập tin excel về thông tin khách hàng trên tài khoản google docs. Sau đó bạn có thể chia sẻ chúng với bất kỳ thành viên trong nhóm hay nhóm chăm sóc khách hàng.

Trong hệ thống excel đó, người dùng cũng có thể tạo lập thêm các cột theo dõi như: địa chỉ, ghi chú, thời gian liên lạc,…Từ đó, phần mềm quản lý khách hàng miễn phí này sẽ tự động hiển thị cho bạn những khách hàng tiềm năng bạn cần liên lạc ngày hôm nay. Hệ thống biểu đồ các giai đoạn bán hàng , tiến độ và làm nổi bật thông tin quan trọng khác.

Xem thêm: Coreldraw Graphics Suite X5 Keygen Final Activation Code, Activation Code Corel Draw X5

Phần mềm quản lý khách hàng miễn phí bằng excel rất thích hợp cho những công ty doanh nghiệp vừa và nhỏ, số lượng nhân viên không quá nhiều. Đồng thời tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

Phần mềm quản lý khách hàng miễn phí với Google contact

Không quá khó để sử dụng phần mềm chăm sóc khách hàng này, bạn chỉ cần có một tài khoản gmail. Bạn đã có thể có một kho tàng các địa chỉ và nhiều hơn nữa lưu vào Google Contacts.

*

Đây là một phần mềm quản lý khách hàng miễn phí rất đơn giản bạn có thể khai thác sử dụng nó một cách hiệu quả. Người sử dụng có thể tổ chức liên lạc thành nhiều danh sách khác nhau, hoặc có thể thêm liên lạc vào nhiều danh sách. Sau đó chia sẻ danh sách đó với các thành viên trong nhóm chăm sóc khách hàng.

Khi thêm bất kỳ một liên hệ mới vào địa chỉ gmail của bạn, bạn thường chỉ cần điền tên email của họ và gửi thư của họ. Đồng thời có những lựa chọn để bạn nhập tên công ty, bất cứ điều gì khác mà bạn muốn với các lĩnh vực.

Xem thêm: {"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2021-05-03T20:06:02+00:00","datePublished":"2021-05-03T20:06:02+00:00","dateModified":"2021-05-03T20:06:02+00:00","headline":"Ph\u1ea7n M\u1ec1m Qu\u1ea3n L\u00fd Kh\u00e1ch H\u00e0ng Mi\u1ec5n Ph\u00ed B\u1eb1ng Excel, Ph\u1ea7n M\u1ec1m Qu\u1ea3n L\u00fd B\u00e1n H\u00e0ng Mi\u1ec5n Ph\u00ed B\u1eb1ng Excel","name":"Ph\u1ea7n M\u1ec1m Qu\u1ea3n L\u00fd Kh\u00e1ch H\u00e0ng Mi\u1ec5n Ph\u00ed B\u1eb1ng Excel, Ph\u1ea7n M\u1ec1m Qu\u1ea3n L\u00fd B\u00e1n H\u00e0ng Mi\u1ec5n Ph\u00ed B\u1eb1ng Excel","keywords":[],"url":"https:\/\/hoanhtao3d.vn\/phan-mem-quan-ly-khach-hang-mien-phi-bang-excel\/","description":"Doanh nghi\u1ec7p c\u1ee7a b\u1ea1n \u0111ang mu\u1ed1n t\u00ecm ph\u1ea7n m\u1ec1m qu\u1ea3n l\u00fd kh\u00e1ch h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed \u0111\u1ec3 ph\u1ee5c v\u1ee5 cho ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng qu\u1ea3n l\u00fd c\u1ee7a m\u00ecnh nh\u01b0ng do th\u1eddi \u0111i\u1ec3m hi\u1ec7n t\u1ea1i ch\u01b0a c\u00f3 \u0111\u1ee7 kh\u1ea3 n\u0103ng \u0111\u1ec3 chi tr\u1ea3 chi ph\u00ed. \u0110\u00e1p \u1ee9ng nhu c\u1ea7u, g","copyrightYear":"2021","articleSection":"Ph\u1ea7n m\u1ec1m","articleBody":"Doanh nghi\u1ec7p c\u1ee7a b\u1ea1n \u0111ang mu\u1ed1n t\u00ecm ph\u1ea7n m\u1ec1m qu\u1ea3n l\u00fd kh\u00e1ch h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed \u0111\u1ec3 ph\u1ee5c v\u1ee5 cho ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng qu\u1ea3n l\u00fd c\u1ee7a m\u00ecnh nh\u01b0ng do th\u1eddi \u0111i\u1ec3m hi\u1ec7n t\u1ea1i ch\u01b0a c\u00f3 \u0111\u1ee7 kh\u1ea3 n\u0103ng \u0111\u1ec3 chi tr\u1ea3 chi ph\u00ed. \u0110\u00e1p \u1ee9ng nhu c\u1ea7u, gi\u1ea3i \u0111\u00e1p nh\u1eefng th\u1eafc m\u1eafc c\u1ee7a ch\u1ee7 doanh nghi\u1ec7p v\u1ec1 nh\u1eefng ph\u1ea7n m\u1ec1m CRM mi\u1ec5n ph\u00ed. B\u00e0i vi\u1ebft d\u01b0\u1edbi \u0111\u00e2y, ch\u00fang t\u00f4i xin \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e9p \u0111\u01b0a ra hai ph\u1ea7n m\u1ec1m qu\u1ea3n l\u00fd kh\u00e1ch h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed khi\u1ebfn b\u1ea1n b\u1ea5t ng\u1edd.\u0110ang xem: Ph\u1ea7n m\u1ec1m qu\u1ea3n l\u00fd kh\u00e1ch h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed b\u1eb1ng excelPh\u1ea7n m\u1ec1m qu\u1ea3n l\u00fd kh\u00e1ch h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed b\u1eb1ng ExcelExcel l\u00e0 ph\u1ea7n m\u1ec1m qu\u1ea3n l\u00fd kh\u00e1ch h\u00e0ng \u0111\u01b0\u1ee3c r\u1ea5t nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p v\u1eeba v\u00e0 nh\u1ecf s\u1eed d\u1ee5ng ph\u1ed5 bi\u1ebfn. Ph\u1ea7n m\u1ec1m office \u2013 Excel gi\u00fap b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 d\u1ec5 d\u00e0ng thao t\u00e1c v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng v\u1edbi nh\u1eefng thu\u1eadt to\u00e1n kh\u00e1 th\u00f4ng minh, \u0111\u01a1n gi\u1ea3n.V\u1edbi nh\u1eefng t\u00ednh n\u0103ng \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c l\u1eadp tr\u00ecnh s\u1eb5n b\u1ea1n ho\u00e0n to\u00e0n c\u00f3 th\u1ec3 th\u1ef1c hi\u1ec7n \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng ch\u1ee9c n\u0103ng nh\u01b0: danh s\u00e1ch kh\u00e1ch h\u00e0ng, nh\u1eefng c\u00f4ng th\u1ee9c v\u1ec1 c\u00e1c h\u00e0m, \u2026 Ph\u1ea7n m\u1ec1m qu\u1ea3n l\u00fd kh\u00e1ch h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed b\u1eb1ng Excel ti\u1ebft ki\u1ec7m th\u1eddi gian v\u00e0 r\u1ea5t h\u1eefu \u00edch cho ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng.Ngo\u00e0i ra, b\u1ea1n c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 t\u1ea1o \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t t\u00e0i kho\u1ea3n tr\u00ean h\u1ec7 th\u1ed1ng Google Docs. V\u00e0 cung c\u1ea5p th\u00eam c\u00e1c t\u1eadp tin excel v\u1ec1 th\u00f4ng tin kh\u00e1ch h\u00e0ng tr\u00ean t\u00e0i kho\u1ea3n google docs. Sau \u0111\u00f3 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 chia s\u1ebb ch\u00fang v\u1edbi b\u1ea5t k\u1ef3 th\u00e0nh vi\u00ean trong nh\u00f3m hay nh\u00f3m ch\u0103m s\u00f3c kh\u00e1ch h\u00e0ng.Trong h\u1ec7 th\u1ed1ng excel \u0111\u00f3, ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 t\u1ea1o l\u1eadp th\u00eam c\u00e1c c\u1ed9t theo d\u00f5i nh\u01b0: \u0111\u1ecba ch\u1ec9, ghi ch\u00fa, th\u1eddi gian li\u00ean l\u1ea1c,\u2026T\u1eeb \u0111\u00f3, ph\u1ea7n m\u1ec1m qu\u1ea3n l\u00fd kh\u00e1ch h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed n\u00e0y s\u1ebd t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng hi\u1ec3n th\u1ecb cho b\u1ea1n nh\u1eefng kh\u00e1ch h\u00e0ng ti\u1ec1m n\u0103ng b\u1ea1n c\u1ea7n li\u00ean l\u1ea1c ng\u00e0y h\u00f4m nay. H\u1ec7 th\u1ed1ng bi\u1ec3u \u0111\u1ed3 c\u00e1c giai \u0111o\u1ea1n b\u00e1n h\u00e0ng , ti\u1ebfn \u0111\u1ed9 v\u00e0 l\u00e0m n\u1ed5i b\u1eadt th\u00f4ng tin quan tr\u1ecdng kh\u00e1c.Xem th\u00eam: Coreldraw Graphics Suite X5 Keygen Final Activation Code, Activation Code Corel Draw X5Ph\u1ea7n m\u1ec1m qu\u1ea3n l\u00fd kh\u00e1ch h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed b\u1eb1ng excel r\u1ea5t th\u00edch h\u1ee3p cho nh\u1eefng c\u00f4ng ty doanh nghi\u1ec7p v\u1eeba v\u00e0 nh\u1ecf, s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng nh\u00e2n vi\u00ean kh\u00f4ng qu\u00e1 nhi\u1ec1u. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi ti\u1ebft ki\u1ec7m \u0111\u01b0\u1ee3c r\u1ea5t nhi\u1ec1u chi ph\u00ed.Ph\u1ea7n m\u1ec1m qu\u1ea3n l\u00fd kh\u00e1ch h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed v\u1edbi Google contactKh\u00f4ng qu\u00e1 kh\u00f3 \u0111\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m ch\u0103m s\u00f3c kh\u00e1ch h\u00e0ng n\u00e0y, b\u1ea1n ch\u1ec9 c\u1ea7n c\u00f3 m\u1ed9t t\u00e0i kho\u1ea3n gmail. B\u1ea1n \u0111\u00e3 c\u00f3 th\u1ec3 c\u00f3 m\u1ed9t kho t\u00e0ng c\u00e1c \u0111\u1ecba ch\u1ec9 v\u00e0 nhi\u1ec1u h\u01a1n n\u1eefa l\u01b0u v\u00e0o Google Contacts.\u0110\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t ph\u1ea7n m\u1ec1m qu\u1ea3n l\u00fd kh\u00e1ch h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed r\u1ea5t \u0111\u01a1n gi\u1ea3n b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 khai th\u00e1c s\u1eed d\u1ee5ng n\u00f3 m\u1ed9t c\u00e1ch hi\u1ec7u qu\u1ea3. Ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng c\u00f3 th\u1ec3 t\u1ed5 ch\u1ee9c li\u00ean l\u1ea1c th\u00e0nh nhi\u1ec1u danh s\u00e1ch kh\u00e1c nhau, ho\u1eb7c c\u00f3 th\u1ec3 th\u00eam li\u00ean l\u1ea1c v\u00e0o nhi\u1ec1u danh s\u00e1ch. Sau \u0111\u00f3 chia s\u1ebb danh s\u00e1ch \u0111\u00f3 v\u1edbi c\u00e1c th\u00e0nh vi\u00ean trong nh\u00f3m ch\u0103m s\u00f3c kh\u00e1ch h\u00e0ng.Khi th\u00eam b\u1ea5t k\u1ef3 m\u1ed9t li\u00ean h\u1ec7 m\u1edbi v\u00e0o \u0111\u1ecba ch\u1ec9 gmail c\u1ee7a b\u1ea1n, b\u1ea1n th\u01b0\u1eddng ch\u1ec9 c\u1ea7n \u0111i\u1ec1n t\u00ean email c\u1ee7a h\u1ecd v\u00e0 g\u1eedi th\u01b0 c\u1ee7a h\u1ecd. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi c\u00f3 nh\u1eefng l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u1ec3 b\u1ea1n nh\u1eadp t\u00ean c\u00f4ng ty, b\u1ea5t c\u1ee9 \u0111i\u1ec1u g\u00ec kh\u00e1c m\u00e0 b\u1ea1n mu\u1ed1n v\u1edbi c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c.Xem th\u00eam: C\u00e1ch L\u00e0m Video Trong Camtasia 9 T\u1eeb A > Z, C\u00e1ch S\u1eed D\u1ee5ng Ph\u1ea7n M\u1ec1m Camtasia Studio 9 T\u1eeb A > ZHy v\u1ecdng, b\u00e0i vi\u1ebft tr\u00ean \u0111em l\u1ea1i cho b\u1ea1n nhi\u1ec1u l\u1ef1a ch\u1ecdn h\u01a1n n\u1eefa v\u1ec1 ph\u1ea7n m\u1ec1m qu\u1ea3n l\u00fd kh\u00e1ch h\u00e0ng. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi gi\u00fap b\u1ea1n c\u00f3 nh\u1eefng l\u1ef1a ch\u1ecdn s\u00e1ng su\u1ed1t trong qu\u00e1 tr\u00ecnh t\u00ecm hi\u1ec3u. Ch\u00fac b\u1ea1n th\u00e0nh c\u00f4ng.","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Hoanhtao3d.vn","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/hoanhtao3d.vn\/wp-content\/themes\/jannah\/assets\/images\/logo@2x.png"}},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hoanhtao3d.vn\/phan-mem-quan-ly-khach-hang-mien-phi-bang-excel\/","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"admin","url":"https:\/\/hoanhtao3d.vn\/author\/admin\/"}}

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close
Close