Phần Mềm Tính Khối Lượng San Lấp Hs Mo, Phần Mềm Thiết Kế Đào Đắp Hs

Tạo mạng đường đỉnh : Là hệ thống các tim tuyến giao nhau tại một điểm. Các tham số gồm có : Cao độ điểm khống chế (Điểm giao các tuyến), độ dốc dọc, dốc ngang các tuyến. Hs 3.0 cho phép tạo mạng đường đỉnh và hiệu chỉnh các tham số của nó dễ dàng. Phương pháp lưới chữ nhật: Cao độ thiết kế được lấy từ mạng đường đỉnh và gán cho lưới san lấp. Cao độ tự nhiên lấy từ mô hình địa hình số của Topo2.0 hoặc gán từ file ngoài. Sau…

Đang xem: Phần mềm tính khối lượng san lấp hs

*

1CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN SAN LẤP MẶT BẰNGHarmony GIỚI THIỆU CHUNG Là phần mềm phục vụ công tác tính toán san lấp mặt bằng trong các lĩnh vực: Quy hoạch đ ô thị, thiết kế sân bay,giao thông, thuỷ lợi… Hs 3.0 là bước phát triển kế tiếp của Hs 2.0 trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của những người đ• dùng Hs 2.0. Hs 3.0 được bổ sung thêm rất nhiều các chức năng quan trọng : Tạo lưới chữ nhật có góc nghiêng tuỳ chọn, các ô lưới có thể thay đổi kích thước. Tính toán đào đắp phần Taluy. Tính toán cao độ thiết kế và tính toán san lấp các nút giao thông đồng mức (Ng• ba vuông góc, chữ Y, Ng• tư). Tính khối lượng bằng phương pháp mặt cắt.Và một loạt các tiện ích khác chuyên dùng khác. Dữ liệu cung cấp cho Hs 3.0 là bản vẽ do chương trình Topo2.0 tạo ra, trên đó, người khảo sát đ• xây dựng mô hình địa hình dạng lưới chữ nhật. Tuy nhiên, nếu không có bản vẽ do Topo2.0 tạo ra, Cũng có thể sử dụng được Hs 3.0 bằng cách nhập dữ liệu (cao độ tự nhiên) từ tệp ngoài hoặc gán trực tiếp dữ liệu vào các nút. 2 Hs 3.0 chạy trong môi trường AutoCAD 14 , AutoCAD Map với hệthống menu, hộp thoại bằng tiếng Việt, có hệ thống trợ giúp trực tuyếnrất thuận tiện cho người sử dụng khi cần tra cứu cách sử dụng. TÍNH SAN LẮP LÔ ĐẤT Tạo hệ lưới : Có thể tạo lưới độc lập, tiến hành điều chỉnh các tham số (Điểm gốc, góc nghiêng, kích thước các ô lưới) và gán lô đất cần tính. Hoặc tạo lưới bám theo lô đất chọn trước. Hoặc tạo lưới từ mô hình ĐH lưới do Topo2.0 cung cấp.  Tạo hệ lưới đào đắp từ mô hình địa hình lưới của Topo2.0   Gán cao độ cho lưới: Có nhiều cách để gán cao độ tự nhiên tại các nút lưới. Gán bằng tay từng nút lưới, gán từ tệp ngoài (chứa các cao độ tự nhiên các nút ), gán từ mô hình địa hình số đ• tạo ở Topo2.0 (Có thể là mô hình dạng lưới tam giác hoặc mô 3 hình dạng lưới chữ nhật). Mô hình địa hình thiết kế sẽ do người dùng tạo từ các đường đồng mức thiết kế, các mặt phẳng.

Xem thêm: Phần Mềm Check Code Đồng Hồ, Cách Kiểm Tra Mã Số Của Những Dòng Đồng Hồ

Xem thêm: game free online play

Hs 3.0 còn cung cấp tiện ích tạo mái thiết kế nhanh chóng, thuận tiện. Cao độ thiết kế các nút lưới sẽ được nội suy từ mô hình thiết kế. Tớnh toỏn khối lượng: Sau khi gỏn đủ cao độ tự nhiờn, thiết kế cho cỏc nỳt lưới và gỏn lụ đất (Trong lụ đất cú thể cú nhiều vựng bỏ qua san lấp) cho lưới, có thể tiến hành tính toán khối lượng đào đắp, xác định các đường phân cách đào đắp và lập bảng khối lượng đ ào đắp. Tính toán mặt đứng nút giao thông đồng mức 4 Tạo mạng đường đỉnh : Là hệ thống các tim tuyến giao nhautại một điểm. Các tham số gồm có : Cao độ điểm khống chế (Điểmgiao các tuyến), độ dốc dọc, dốc ngang các tuyến. Hs 3.0 cho phéptạo mạng đường đỉnh và hiệu chỉnh các tham số của nó dễ dàng. Phương pháp lưới chữ nhật: Cao độ thiết kế đ ược lấy từmạng đường đ ỉnh và gán cho lưới san lấp. Cao độ tự nhiên lấy từmô hình địa hình số của Topo2.0 hoặc gán từ file ngoài. Sau khitính khối lượng đào đắp nút (đường bao nút được định nghĩa thànhmột lô đất) các cao độ thiết kế tại các điểm giao của đường bao nútvới lưới được xác định Phương pháp đường chia trên nút: Có thể chia theo phươngpháp tâm vòng tròn hoặc phương pháp các đường song song. Caođộ thiết kế tại các điểm giao với đường bao nút sẽ được tự độngtính căn cứ các thông số mạng đ ường đỉnh. Tính khối lượng đàođắp cơ bản dựa trên tính đào đắp trong các ô độc lập. 5 Các tiện ích khác trên nút: – Kiểm tra chênh độ dốc tại các góc ngoặt – Vẽ đường đồng mức trên nút – Các chức năng tính đào đắp cho từng ô riêng biệt : Tạo đối tượng nút cao độ, gán cao độ từ mạng đường đ ỉnh và địa hình, tính khối lượng đào đắp trong ô. Tính toán đào đắp phần Taluy lô đất : Sử dụng để tính khốilượng phần taluy biên lô đất với mái dốc Taluy cho trước. Có thểtính trên toàn biên lô, hoặc trên một cạnh lô hoặc chỉ ra 2 điểm trênmột cạnh lô. Sau khi tính toán, lập được bảng tổng hợp khối lượngđào đắp phần Taluy Lập bảng tổng hợp các lô: Trên một bản vẽ, cho phép tínhsan lấp cho nhiều lô , và lập bảng tổng hợp cho các lô. 6 Tính theo phương pháp mặt cắt: Cho phép tính khối lượngsan lấp lô đất bằng phương pháp mặt cắt trên trục mặt cắt đ• vạchvà lập bảng tổng hợp khối lượng. Thực tế cho thấy trong trườnghợp địa hình biến động lớn (ví dụ vùng núi) thì dùng phương phápmặt cắt sẽ cho kết quả chính xác hơn. Các thao tác với các đối tượng cao độ nút:- Xác định cao độ thiết kế đào hữu cơ (cho phép có nhiều vùngkhác nhau trên một lô đất)- Đổi cao độ thiết kế thành cao độ tự nhiên (Phục vụ việc tínhtiếp sau khi bóc hữu cơ) Vẽ đường đồng mức : Trên mô hình thiết kế và mô hình tựnhiên của lưới đào đắp Các bảng biểu do Hs3.0 tạo ra : Có thể xuất dữ liệu sangExcel để tiến hành làm các báo cáo.Lời kết :Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của nhữngngười đ• sử dụng phần mềm Hs2.0. Nhờ đó chúng tôi đ• phát triểnđược phần mềm Hs3.0 hoàn thiện hơn, có nhiều chức năng hơn.Tuy nhiên là một phần mềm mới, Hs3.0 không thể tránh được cácsai sót. Chúng tôi rất mong muốn nhận được các phản hồi từ phíangười dùng để cho Hs 3.0 ngày càng hoàn thiện hơn.7

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phần mềm

Khuyễn Mãi Hot