Đồng bộ

Phòng Tổ Chức Cán Bộ Công An Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng: Bổ Nhiệm Trưởng Công An Tp

Lãnh đạo Ban Tổ chức

Số TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Số Điện Thoại

1

– Nguyễn Trọng Ánh Đông

Trưởng ban

0913736797

2

– Nguyễn Thị Nhạn

P. Trưởng ban Thường trực

02633700130

3

– Nguyễn Quốc Kỳ

P. Trưởng ban

0918371112

4

– Phạm Hữu Toàn

Trưởng phòng Tổ chức Đảng-Đảng viên

01913006012

5

– Vũ Quang Lâm

Trưởng phòng BVCTNB& Tổng hợp

0903780978

6

– Nguyễn Thanh Hải

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

0989971279

7

– Nguyễn Hữu Khuyến

Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng-Đảng viên

0912008589

8

– Trần Thị Mỹ Phương

Phó Trưởng phòng BVCTNB& Tổng hợp

0908045405

Các đơn vị trực thuộc:

Phòng Tổ chức – Cán bộ. Phòng Tổ chức đảng – đảng viên. Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ & Tổng hợp.

Biên chế:

Số cán bộ, công chức hiện nay 22 người.

Đang xem: Phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh lâm đồng

Lượt xem: 2.562

Xem thêm: Tôi Không Đăng Nhập Được Grab Bằng Số Điện Thoại, Grab Helpcenter

Liên quan

Xem thêm: Vipmod – Platinmods

Công tác tổ chức cơ sở đảng

Công tác tổ chức cán bộ

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025

———–Chọn Website———Quốc hộiBáo điện tử Đảng cộng sảnChính phủTỉnh ủy Lâm Đồng———–Chọn Website———

*

*

*

*

*

*

*

Show More

Related Articles

Back to top button
Close