Vote Quà Sự Kiện Đăng Nhập 14 Ngày Lol, Cách Nhận Trang Phục Mị Trong Free Fire

• Chúa công đăng nhập trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được hệ thống ghi nhận 1 lần/1 ngày (0h mỗi ngày reset).

Đang xem: Sự kiện đăng nhập 14 ngày lol

• Chúa công đăng nhập trong ngày 1 nhưng không nhận quà thì qua ngày 2 vẫn có thể nhận được quà của cả 2 ngày (tương tự cho những ngày tiếp theo).

Ngày

Vt Phm

1

Chiêu Hiền Lệnh x20 Rương Hoàng Kim x10 Chìa Hoàng Kim x10

2

Rương Chiến Quốc x1 Đá Luyện-Cao x200

3

Rương Tướng Cam x1 Kim Nghiên Đài x300

4

Rương Chọn Trân Bảo x5 Thức Tỉnh Đơn x3000

5

Rương Chiến Quốc x2 Đá Thần Binh x3000

6

Trí Hoán Phù x1 Rương Lễ Ký Chu Dịch x1

7

Avatar Thất Tịch x1 Rương Chọn Trân Bảo x5

8

Rương Tướng Cam x1 Rương Hoàng Kim x10 Chìa Hoàng Kim x10

9

Rương Chiến Quốc x2 Thức Tỉnh Đơn x4000

10

Rương Lễ Ký Chu Dịch x1 Kim Nghiên Đài x600

11

Rương Chọn Trân Bảo x10 Rương Chiến Quốc x2

12

Trạch Hiền Lệnh x1 Rương Lễ Ký Chu Dịch x1

13

Nguyên Thạch x1 Thức Tỉnh Đơn x5000

14

Rương Tướng Đỏ x1 Rương Chọn Trân Bảo x10

Xem thêm: Các Phần Mềm Lập Trình Game Đơn Giản Cho Người Mới Học, Top Phần Mềm Lập Trình Game Tốt Nhất Hiện Nay

• Server Mới (Server 1-30 ngày):

Xem thêm: Phần Mềm Dự Toán Gxd 10 Full crack, Nguy Cơ Từ Phần Mềm Dự Toán G8 crack

Ngày

Vt Phm

1

Thể Lực Đơn x3 Tinh Lực Đơn x3

2

Rương Tướng Cam x1 Rương Hoàng Kim x10 Chìa Hoàng Kim x10

3

Thần Binh Cam -Chọn x1 Đá Thần Binh x200

4

Bảo Vật Cam-Chọn x1 Đá Luyện-Bảo x100

5

Nguyên Bảo x100 Đá Luyện-Cao x100

6

Xuyên Tâm Tiễn x5 Đỗ Khang 10 Năm x100

7

Xuyên Tâm Tiễn x5 Avatar Thất Tịch x1 Rương Mảnh Tướng Đỏ x10

8

Đột Phá Đơn x500 Đá Luyện-Cao x100 Rương Mảnh Tướng Đỏ x10

9

Cẩm Nang Tím Chọn x1 Rương Mảnh Tướng Đỏ x10

10

Đá Luyện Bảo x200 Bảo Vật Cam-Chọn x1 Rương Mảnh Tướng Đỏ x10

11

Thần Binh Đỏ-Chọn x1 Đá Thần Binh x200 Rương Mảnh Tướng Đỏ x10

12

Rương Chiến Quốc x1 Rương Mảnh Tướng Đỏ x20

13

Huyền Bát Quái x5 Rương Mảnh Tướng Đỏ x20

14

Huyền Bát Quái x5 Rương Mảnh Tướng Đỏ x30

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot