Game

tải game tuner for game launcher

Hello,

First of all, we would like to thank everyone who used the Game Tuner.

The Game Tuner will terminate its service on Thursday, April 30, 2020 with the end of the app do.w.n.lo.ad.
Once again, thank you very much for your support through the Game Tuner.
Personalized gaming performance control services offered by Game Tuner can be found on Android 10 as 'Game Plugins'.
(Not provided on Play store)

Following is the end of the service schedule.

1. Blocking app do.w.n.lo.ads: April 30, 2020 (Thursday)
※ Existing Game Tuner on your device can be used continuously if the device is kept on Android 8.

Thank you very much.

—————————————-

.
There is no official support of Game Tuner from the Android P OS due to service integration of Game Launcher and Game Tuner. Please use the setting of the operating environment for each game with Game Launcher.

—————————————-

Game Tuner is advanced setting app. It enables you to change the resolution and frames per second settings in mobile games that require tuning for different Android devices, and thereby control heat generation and battery drain.

▶ Main features
1. Freely change the graphics quality of games.
– Resolution, frames per second
2. Customize settings for each game.
3. A variety of convenient game features
– Feature for saving power by flipping the phone face down to turn off just the screen;

▶ Regarding app access permissions
You can enjoy the features of our services without granting any access permissions.
Xin chào,

Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn tất cả những người đã sử dụng Game Tuner.

Game Tuner sẽ chấm dứt dịch vụ vào thứ năm ngày 30 tháng 4 năm 2020 khi kết thúc tải xuống ứng dụng.
Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều vì sự hỗ trợ của bạn thông qua Game Tuner.
Các dịch vụ kiểm soát hiệu suất trò chơi được cá nhân hóa do Game Tuner cung cấp có thể được tìm thấy trên Android 10 dưới dạng 'Plugin trò chơi'.
(Không được cung cấp trên Play store)

Sau đây là kết thúc lịch trình dịch vụ.

1. Chặn tải xuống ứng dụng: 30 tháng 4 năm 2020 (Thứ năm)
※ Bộ điều chỉnh trò chơi hiện có trên thiết bị của bạn có thể được sử dụng liên tục nếu thiết bị được giữ trên Android 8.

Cảm ơn rât nhiều.

—————————————-

.
Không có hỗ trợ chính thức của Game Tuner từ HĐH Android P do tích hợp dịch vụ của Game Launcher và Game Tuner. Vui lòng sử dụng cài đặt môi trường hoạt động cho từng trò chơi với Trình khởi chạy trò chơi.

—————————————-

Game Tuner là ứng dụng cài đặt nâng cao. Nó cho phép bạn thay đổi độ phân giải và khung hình mỗi cài đặt trong các trò chơi di động yêu cầu điều chỉnh cho các thiết bị Android khác nhau và từ đó kiểm soát việc sinh nhiệt và tiêu hao pin.

▶ Các tính năng chính
1. Tự do thay đổi chất lượng đồ họa của trò chơi.
– Độ phân giải, khung hình mỗi giây
2. Tùy chỉnh cài đặt cho mỗi trò chơi.
3. Một loạt các tính năng trò chơi tiện lợi
– Tính năng tiết kiệm năng lượng bằng cách lật mặt điện thoại xuống để tắt màn hình;

▶ Về quyền truy cập ứng dụng
Bạn có thể tận hưởng các tính năng của dịch vụ của chúng tôi mà không cần cấp bất kỳ quyền truy cập nào.

Đang xem: Tải game tuner for game launcher

Đọc thêm

Xem thêm: Đăng Nhập Hệ Thống Evn Hanoi: Cách Đăng Nhập Evn Hà Nội Xem Số Điện Nhanh Chóng

Đảm bảo ứng dụng tốt

Ứng dụng này đã vượt qua các kiểm tra an ninh về virus, phần mềm độc hại và các tấn công độc hại khác cũng như không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Xem thêm: Cách Đăng Nhập Vào Futurenet, Hướng Dẫn Đăng Kí Tài Khoản Miễn Phí Futurenet

Xếp hạng của người dùng

Những đánh giá và xếp hạng này đến từ người dùng ứng dụng Aptoide. Để đánh giá và xếp hạng ứng dụng này, vui lòng cài đặt Aptoide

Show More

Related Articles

Back to top button
Close