Phần mềm

Tải Phần Mềm Misa Bamboo.Net 2019, download Misa Bamboo, Link Tải Phần Mềm Kế Toán Xã Misa Bamboo

Có thể bạn quan tâm MISA Bamboo.NET 2019 – MISA Bamboo.NET 2019 là phần mềm kế toán xã, giúp kế toán xã, phường thực hiện các nghiệp vụ kế toán một cách dễ dàng, nhanh chóng như: Dự toán ngân sách, tiền mặt, tiền gửi, vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, lương…

Đang xem: Tải phần mềm misa bamboo.net 2019

Nếu bạn đang muốn chuyển đổi từ một hệ thống kế toán xã/phường thủ công sang một hệ thống “tự biết định khoản”, đơn giản và dễ sử dụng, triển khai nhanh, chuyên nghiệp hơn ngay cả đối với người chưa có nhiều kinh nghiệm về cả công nghệ thông tin và nghiệp vụ kế toán, thì MISA Bamboo.NET 2019 chính là sự lựa chọn hoàn hảo của bạn.

*

Giao diện đăng nhập phần mềm MISA Bamboo.NET 2019.

MISA Bamboo.NET 2019 là phần mềm kế toán xã, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán. Giúp kế toán xã, phường thực hiện các nghiệp vụ kế toán một cách dễ dàng, nhanh chóng như: Dự toán ngân sách, tiền mặt, tiền gửi, vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, lương…

Đồng thời, còn kết nối với phần mềm quản lý tài sản QLTS.VN để trao đổi dữ liệu giúp kế toán không phải nhập liệu song song trên 2 phần mềm. MISA Bamboo.NET 2019 luôn cập nhật các Thông tư kịp thời:

*

Tính năng mới trong MISA Bamboo.NET 2019 mới nhất

MISA Bamboo.NET 2019 R18

Cho phép in Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (Thông tư 344/2016/TT-BTC) thể hiện được đúng số liệu khi đơn vị thực hiện chuyển nguồn hạch toán Nợ TK 8142/Có TK 1121 vào ngày 31/12 để quyết toán được số chi nộp trả ngân sách cấp trên, chi chuyển nguồn chính xác. Căn cứ vào các phát sinh của TK 3361, 3362, 431, 711, 811 và kế hoạch thu, chi hoạt động tài chính khác cho năm tiếp theo để kế toán lập được kế hoạch thu chi hoạt động tài chính khác. Giúp kế toán in Biểu số 05: Tổng hợp kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (Thông tư 344/2016/TT-BTC) để nộp cho cơ quan chủ quản theo quy định. Giúp kế toán in Biểu số 13: Tổng hợp kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (Thông tư 344/2016/TT-BTC) để nộp cho cơ quan chủ quản theo quy định. Giúp kế toán in Biểu số 112: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (Thông tư 343/2016/TT-BTC) để công khai theo quy định. Giúp kế toán in Biểu số 107: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (Thông tư 343/2016/TT-BTC) để công khai theo quy định. Giúp kế toán in Biểu số 120: Thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác (Thông tư 343/2016/TT-BTC) để thực hiện công khai theo quy định. Giúp kế toán nhanh chóng cập nhật giấy phép sử dụng mới để tiếp tục sử dụng phần mềm trong trường hợp sắp hết hạn hoặc đã hết hạn. Giúp kế toán in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Mẫu C2-03/NS) theo Thông tư 77/2017/TT-BTC chỉ hiển thị số dư tạm ứng của những tiểu mục thanh toán tạm ứng. Ngoài ra, với dòng số dư tạm ứng và tiểu mục thanh toán tạm ứng có mục lục ngân sách giống nhau (Có chung nguồn, chương, khoản, tiểu mục) thì hiển thị trên cùng một dòng.

*

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước

MISA Bamboo.NET 2019 R13

Với các Huyện đã triển khai Dịch vụ công của Kho bạc nhà nước, phần mềm hỗ trợ xuất dữ liệu ra file XML để kết nối với Kho bạc nhà nước một cách nhanh chóng. Bổ sung các báo cáo quyết toán thu ngân sách xã và chi ngân sách xã theo Loại – Khoản, Mục – Tiểu mục để kho bạc dễ dàng đối chiếu và nhập vào. Hỗ trợ kế toán in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 77/2017/TT-BTC, số dư dự toán tự trừ đi số tiền thanh toán tạm ứng khi tạm ứng không chi tiết theo nguồn để làm thủ tục thanh toán với kho bạc. Giúp cho đơn vị khi bảo trì dữ liệu có thể chọn thực hiện ghi sổ hoặc không ghi sổ cho các chứng từ chưa được ghi sổ để tránh sai sót dữ liệu. Bổ sung tham số Nguồn khi in các báo cáo theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC để đáp ứng theo yêu cầu của các đơn vị chủ quản. Cập nhật các kênh hỗ trợ khác nhau của phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 để khách hàng có thể chủ động tra cứu, giải quyết vấn đề khi gặp vướng mắc. Cho phép khai báo số dư đầu kỳ của dự toán chi chi tiết theo Mã thống kê. Từ đó, khi in báo cáo đối chiếu có tích chọn “Không lấy số liệu XDCB” thì chương trình lấy đúng số dư đầu kỳ của TK 008. Xóa số dư đầu kỳ của các tài khoản nhanh nhất để không phải liên hệ tư vấn. Bổ sung tham số in theo đơn vị là Nghìn đồng hay Đồng để có thể tuỳ chọn theo yêu cầu của đơn vị cấp trên.

*

MISA Bamboo.NET 2019 R11

Cập nhật mẫu biểu 15/QTDA: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo Thông tư 64/2018/TT-BTC. Cập nhật mẫu biểu 16/QTDA: Bảng đối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư theo Thông tư 64/2018/TT-BTC. Cập nhật để dễ dàng sử dụng được phần mềm khi đã có giấy phép sử dụng hoặc hỗ trợ đăng ký mua/gia hạn để có được GPSD. Khi in mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và mẫu số 02-SDKP/ĐVDT không lấy lên số liệu của XDCB để đáp ứng yêu cầu của kho bạc. Cập nhật mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Kế toán muốn in Bảng kê nộp thuế (Thông tư số 84/2016/TT-BTC) trên Phiếu nộp tiền kho bạc để nộp thuế cho Kho bạc thuận lợi hơn. Khi chi tiền thì in được Bảng kê chứng từ chi (Thông tư 344/2016/TT-BTC) hiển thông tin chương, khoản, tiểu mục và nếu có nhiều trang thì trang sau hạ thấp 1/4 trang giấy để trình duyệt. Cập nhật thông tin: Nội dung cập nhật, ngày cập nhật, phiên bản cập nhật, người thực hiện, mã cập nhật/đường dẫn… của các mã báo cáo để kế toán có thể dễ dàng kiểm tra thông tin các mã báo cáo mà đơn vị đã cập nhật. Nhanh chóng cập nhật được đầu số mới của của các số điện thoại di động 11 số trên dữ liệu phần mềm để giảm thời gian thao tác chỉnh sửa thủ công. Trang cuối cùng của giấy rút dự toán không hiển thị dòng trống, đánh số giấy rút dự toán theo từng hình thức rút để đáp ứng yêu cầu kho bạc. Khi xem B03b-X: Báo cáo quyết toán chi theo mục lục ngân sách, kế toán muốn xem lũy kế số chi ngân sách từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo để kiểm soát tình hình chi của đơn vị.

*

MISA Bamboo.NET 2019 R10

Khi in Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (Thông tư 344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập. Khi in Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã (Thông tư 343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu của Dự toán chi ngân sách nhà nước để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập. Kế toán muốn dễ dàng khởi động lại SQL để việc sử dụng chương trình Bamboo 2019 không bị gián đoạn. Cập nhật báo cáo theo hướng dẫn của Thông tư 342 về Quyết toán NSNN. Kế toán muốn khai báo cán bộ dễ dàng hơn để tránh nhầm lẫn với khách hàng, nhà cung cấp nhằm lên đúng các chứng từ sổ sách (như giấy rút dự toán).

*

MISA Bamboo.NET 2019 R9

Cải tiến một số mẫu biểu theo Thông tư 343, 344

Trên phiên bản R9, cải tiến một số mẫu biểu của 2 nhóm Báo cáo công khai và Báo cáo ngân sách xã theo Thông tư 343/2016/TT-BTC và Thông tư 344/2016/TT-BTC cho phép kế toán thiết lập chỉ tiêu trên các báo cáo để hiển thị đúng chỉ tiêu chi đầu tư phát triển, thường xuyên hay dự phòng tại đơn vị.

Nhóm báo cáo tổng hợp

Báo cáo công khai:

Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã (Thông tư 343/2016/TT-BTC). Biểu số 108: Cân đối dự toán ngân sách xã (Thông tư 343/2016/TT-BTC). Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã (Thông tư 343/2016/TT-BTC). Biểu số 116: Cân đối quyết toán ngân sách xã (Thông tư 343/2016/TT-BTC).

Báo cáo ngân sách xã:

Biểu số 01: Cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã (Thông tư 344/2016/TT-BTC). Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (Thông tư 344/2016/TT-BTC).

Nhóm báo cáo chi tiết

Báo cáo công khai:

Biểu số 115: Ước thực hiện chi ngân sách xã (Thông tư 343/2016/TT-BTC). Biểu số 118: Quyết toán chi ngân sách xã (Thông tư 343/2016/TT-BTC).

Báo cáo ngân sách xã:

Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (Thông tư 344/2016/TT-BTC). Khi in mẫu C2-02a/C2-02b

Trên phiên bản R9, khi rút dự toán bằng tiền mặt, phần mềm cho phép kế toán in được Giấy rút dự toán ngân sách Mẫu C2-02a/NS, Giấy rút dự toán ngân sách Mẫu C2-02b/NS thể hiện đúng hình thức rút, tài khoản ngân hàng của đơn vị nhận tiền, tăng số dòng hiển thị trên một giấy rút lên 16 dòng để thanh toán với kho bạc thuận tiện hơn.

*

Hướng dẫn cụ thể khi đối chiếu báo cáo thu, chi

Từ phiên bản R9, khi in báo cáo B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế và báo cáo B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế chương trình cải tiến lại chức năng Đối chiếu công thức bị thiếu hay bị trùng. Đồng thời hướng dẫn cho kế toán vị trí cần sửa để thực hiện sửa luôn một cách thuận tiện và dễ dàng.

*

Cung cấp số liệu cho Sở tài chính Hải Dương

Hỗ trợ chuyển dữ liệu từ phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 sang Cơ sở dữ liệu của Sở tài chính Hải Dương để tổng hợp báo cáo toàn tỉnh.

Xem thêm: đăng nhập facebook android

*

Một số tính năng chính của phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2019

Nghiệp vụ dự toán ngân sách:

Theo dõi chặt chẽ quy trình lập, nhận, rút và đối chiếu dự toán ngân sách tại kho bạc hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Đáp ứng các nghiệp vụ liên quan đến cam kết chi theo thông tư 40/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Đáp ứng nghiệp vụ nhận dự toán, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách theo từng chương trình mục tiêu, dự án.

*

Tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế.

Nghiệp vụ tiền mặt:

Cho phép theo dõi chi tiết tiền gửi chi tiết đến từng tài khoản Ngân hàng, Kho bạc. Theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền gửi tại đơn vị tại bất kỳ thời điểm nào.

*

Tải MISA Bamboo.NET 2019 – Giao diện phiếu thu tiền mặt.

Nghiệp vụ tiền gửi

Cho phép theo dõi chi tiết tiền gửi chi tiết đến từng tài khoản Ngân hàng, Kho bạc. Theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền gửi tại đơn vị tại bất kỳ thời điểm nào.

*

Phiếu chuyển tiền nội bộ.

Nghiệp vụ vật tư, công cụ dụng cụ:

Theo dõi, quản lý, nắm bắt chi tiết, nhanh chóng số lượng nhập, xuất, tồn vật tư, CCDC tại mỗi thời điểm. Cho phép kiểm soát số lượng CCDC sử dụng theo từng phòng ban.

*

Phiếu ghi tăng vật tư, công cụ dụng cụ.

Nghiệp vụ tài sản cố định (TSCĐ):

Quản lý chi tiết đến từng TSCĐ theo từng phòng ban sử dụng. Phản ánh chính xác tình hình tăng, giảm và điều chỉnh giá trị TSCĐ. Tự động tính hao mòn TSCĐ.

*

Phiếu điều chỉnh tài sản cố định.

Nghiệp vụ lương:

Cho phép lập bảng lương, tự động hạch toán bút toán tính chi phí lương, BHXH, BHYT và khấu trừ thuế TNCN. Cho phép trả lương qua tài khoản Ngân hàng, Kho bạc. Hỗ trợ theo dõi trả lương và thanh quyết toán tiền lương chi tiết theo từng cán bộ.

*

MISA Bamboo.NET 2019 hỗ trợ lập bảng lương.

Xem thêm: Game Tam Quốc Chí Ps3 – Tam Quốc Chí Trên Playstation 3

Nghiệp vụ khác:

Tự động thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ. Cho phép khóa sổ kế toán cuối kỳ.

Yêu cầu hệ thống:

Yêu cầu phần cứng:

Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core hoặc cao hơn. Bộ nhớ trong (RAM): 1GB trở lên. Đĩa cứng: 3 GB trống hoặc nhiều hơn. Màn hình: Độ phân giải 1024×768 hoặc tốt hơn. CD-ROM tốc độ 12x hoặc cao hơn. Sound card, loa (dùng để xem phim hướng dẫn).

Yêu cầu phần mềm

Hệ điều hành: Windows7/Vista/Windows XP SP2/Windows Server 2003 SP1 hoặc mới hơn. Bộ gõ tiếng Việt UniKey.

MISA Bamboo.NET 2019 giúp nhân viên kế toán xã, phường thực hiện nghiệp vụ kế toán một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close