Đồng bộ

Cách Tắt Đồng Bộ Cuộc Gọi Trên Ipad Và Macbook, Hỏi Cách Tắt Đồng Bộ Cuộc Gọi Của Icloud

Bạn có thể thay đổi cách thức hoạt động của tính năng đồng bộ hóa trên máy Mac của mình. Sử dụng nút Cài đặt chung của thanh nút đồng bộ hóa để chọn tùy chọn đồng bộ hóa đặc biệt. Ví dụ: bạn có thể đồng bộ hóa máy Mac và iPhone và iPad bằng kết nối Wi-Fi, đặt tự động đồng bộ hóa bắt đầu khi thiết bị được kết nối, bật tính năng Trợ năng, v.v.

Hãy xem Tổng quan về việc đồng bộ hóa máy Mac và các thiết bị của bạn.

Đang xem: Tắt đồng bộ cuộc gọi trên ipad

Chọn Cài đặt chung trong thanh nút.

*

Chọn bất kỳ tác vụ sau đây:

*

Ưu tiên video độ nét chuẩn: Chọn hộp kiểm này để đặt máy Mac của bạn chỉ đồng bộ hóa các video có độ phân giải chuẩn nhỏ hơn. Các video có độ phân giải cao lớn hơn sẽ chiếm nhiều dung lượng hơn và thiết bị của bạn có thể sẽ không phát chúng được.

Chỉ đồng bộ hóa hoặc Chọn hộp kiểm này để chỉ đồng bộ hóa bài hát hoặc video bạn đã chọn trong Nhạc hoặc TV. Tùy chọn này chỉ xuất hiện khi bạn đã chọn “Hộp kiểm danh sách bài hát” trong tùy chọn Cài đặt chung trong Nhạc hoặc đã chọn “Các hộp kiểm trong thư viện” trong tùy chọn Cài đặt chung trong TV.

Hiển thị này khi trên mạng Wi-Fi: Chọn hộp kiểm này để cho phép thiết bị kết nối với máy Mac của bạn bằng Wi-Fi.

Tự động đồng bộ hóa khi này được kết nối: Để tự động đồng bộ hóa khi bạn kết nối thiết bị của mình, hãy chọn hộp kiểm này.

Xem thêm: Top 7 Phần Mềm Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp Trên App Store, Học Tiếng Anh Giao Tiếp

Quản lý nhạc, phim và chương trình TV theo cách thủ công: Chọn hộp kiểm này để tắt đồng bộ hóa tự động nhạc, phim và chương trình TV. Thao tác này có thể giúp bạn tiết kiệm dung lượng lưu trữ trên thiết bị của bạn, do bạn có thể chọn nhạc, phim và chương trình TV được chuyển.

Chuyển đổi bài hát có tốc độ bit cao hơn thành: Để cho phép dung lượng cho nhiều bài hát hơn trên thiết bị, hãy chọn hộp kiểm này để đặt máy Mac của bạn chuyển đổi các bài hát có tốc độ bit cao thành các bài hát có tốc độ bit thấp hơn sẽ chiếm ít dung lượng lưu trữ hơn trên thiết bị của bạn.

Định cấu hình Trợ năng: Bấm vào nút này để bật tính năng trợ năng, bao gồm VoiceOver, Đọc văn bản tự động, thu phóng đặc biệt, v.v.

Đặt lại cảnh báo: Bấm vào nút này để kích hoạt lại thông báo cảnh báo mà bạn đã tắt trước đó.

Bấm Áp dụng.

Xem thêm: Dạy Đàn Bầu Miễn Phí – Tuyết Mai 10 Năm Dạy Nhạc Dân Tộc Miễn Phí

Trước khi ngắt kết nối thiết bị khỏi máy Mac của bạn, hãy bấm vào nút Tháo

*

trong thanh bên Finder.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close