Thủ thuật

Thủ Thuật Toán Học Đơn Giản, 11 Mẹo Giải Toán Đơn Giản Nhưng Vô Cùng Thú Vị

Rất nhiều trẻ em gặp khó khăn về toán học, đặc biệt khi học đến những con số lớn, khi nhìn vào thường làm cho trẻ nản lòng, cảm thấy khó. Nếu được học kỹ thuật để làm toán nhanh, giúp trẻ cảm nhận về toán đơn giản, và nhất là đem lại tự tin cho trẻ. Sau đây 10 thủ thuật tính toán nhanh, giúp các em tính nhẩm tốt làm toán tốt hơn.

Cộng những số lớn với nhau:

Ví dụ: 644 + 238 = ?

Khi gặp những số lớn trẻ thường cảm thấy khó khăn, phương pháp làm cho đơn giản hóa các số là đưa các số về bội số của 10, như trong ví dụ trên làm tròn lên số 644 thành 650, 238 thành 240

Thực hiện nhẩm 650 + 240 = 890 rất nhanh và chính xác

Rồi lấy 650 – 644 = 6, 240 – 238 = 2, 6 + 2 = 8

Lấy 890 – 8 = 882

Vậy 644+ 238 = 882

1000 trừ đi 1 số:

Nguyên tắc là lấy 9 trừ đi từng số từ trái qua phải, trừ số cuối cùng lấy 10 trừ

Ví dụ 1: 1000 – 556 = ?

Bước 1: 9 – 5 = 4

Bước 2: 9 – 5 = 4

Bước 3: 10 – 6 = 4

Vậy 1000 – 556 = 444

Ví dụ 2: 1000 – 678 = ?

Bước 1: 9 – 6 = 3

Bước 2: 9 – 7 = 2

Bước 3: 10 – 8 = 2

Vậy 1000 – 678 = 322

Nhân 5 với một số:

Nhân 5 với số chẳn:

Ví dụ: 5 x 4 =?

Bước 1: Lấy số 4 chia 2 được 2

Bước 2: Thêm số 0 sau số 2

Ta có 5 x 4= 20

Ví dụ: 5 x 30 = ?

Bươc 1: 30: 2 = 15

Bước 2: Thêm số 0 sau 15

Ta có 5 x 30 = 150

Nhân 5 với số lẻ

Ví dụ 1: 5 x 15

Bước 1: Lấy 15 – 1= 14

Bước 2: lấy 14 : 2 = 7

Bước 3: Viết số 5 sau số 7

Vây 5 x 15 = 7 5

Ví dụ 2: 5 x43 =?

43- 1 = 42

42: 2 = 21

Viết 5 sau 21 là là 215. Vậy 5 x43 =215

Nhân với 9:

Cách nhân nhẩm rất dễ dàng

Ví dụ 1: 9 x 7 = ?

Bước 1: Lấy số được nhân với 9 trừ đi 1 (7 -1= 6), đây là số đầu tiên ở kết quả

Bước 2: Lấy 9 trừ đi số đầu tiên ở bước 1( 9 -6 =3), đây là số thứ 2 ở kết quả

Vậy 9 x7= 63

Ví dụ 2: 9 x 8

Bước 1: 8 -1= 7

Bước 2: 9 -7 =2

Kết quả: 9 x8 = 72

Nhân với 10:

Khi nhân một số với 10, nguyên tắc là viết lại số đó rồi thêm 0 vào phía sau

Ví dụ: 52 x10 = 520, 85 x10 = 850..

Nhân với 11:

Ví dụ1: 11 x 25 = ?

Bướ 1: viết lại 2 số đó chừa hoảng trống giữa (2…5)

Bước 2: Lấy 2 số cộng lại được bao nhiêu viết vào chổ …( 2 +5 = 7, Viết vào được 275)

Vậy 11 x25 = 275

Ví dụ 2: 11 x 27 = ?

Ta có 2+7 = 9 Vậy viết 9 vào giữa 2 số 27 là 297

Ta có 11 x27 = 297

Nếu cộng 2 số lại mà kết quả là số có 2 chữ số 10….19

Lúc này thêm 1 vào số đầu, viết số thứ 2 giữa

Ví dụ 3: 11 x 39 = ?

Ta có 3+8 = 12, thêm 1 vào số trước 3 +1 =4, số 2 vẫn viết giữa 2 số

Vậy 11 x39 = 429

Nhân với số lớn:

Khi nhân những số lớn với nhau, trong đó có số chẳn, thì chỉ cần dùng phương pháp chia 2 và nhân 2 rất đơn giản

Ví dụ: 20 x 120 = ?

Bước 1: Lấy 20: 2 = 10

Bước 2: 120 x 2 = 240

Bước 3: 10 x 240 = 2400

Vậy 20 x120 = 2400

Nhân các con số kết thúc bằng 0:

Khi thực hiện nhân các con số kết thúc bằng 0 khá đơn giản, chỉcần nhân các con số với nhau, sau đó thêm tất cả các số 0 vào cùng.

Ví dụ: 30 x 4000 = ?

Bước 1: lấy 3 x 4 = 12

Bước 2: viết lại 12 và thêm tất cả các số 0 vào sau cùng

Kết quả: 30 x 4000 = 120.000

Hồng Nhung(Tổng hợp)

*

Website hoanhtao3d.vn dànhcho bậc Mầm Non và TIểu học được phụ huynh và học sinh cả nước tin cậy

Show More

Related Articles

Back to top button
Close