Tìm diệt adware và các phần mềm quảng cáo

[ad_1]

AdwCleaner
AdwCleaner

AdwCleaner diệt adware và các phần mềm quảng cáo

AdwCleaner là một chương trình miễn phí tìm kiếm và xóa Phần mềm quảng cáo, thanh công cụ, chương trình có khả năng không mong muốn (PUP), và Hijacker trình duyệt từ máy tính của bạn.

Bằng cách sử dụng AdwCleaner bạn có thể dễ dàng loại bỏ các loại chương trình độc hại với máy tính của bạn, đảm bảo cho hệ thống hoạt động bình thường và có được một trải nghiệm người dùng tốt hơn đặc biệt là khi duyệt web.
AdwCleaner

AdwCleaner chuyên trong việc loại bỏ:

  • Phần mềm quảng cáo (Adware – ads softwares): Các chương trình đã được cài đặt để chạy quảng cáo không mong muốn trên hệ thống của bạn.
  • Chương trình PUP (Potentially Undesirable Program) có khả năng không mong muốn.
  • Toolbars (Thanh công cụ của phần mềm độc hại)
  • Trang Hijacker Home, Hijackers trình duyệt và quảng cáo.

Changelog AdwCleaner 8.0.4:

  • Update definitions to 2020.04.03.1
  • Fix reintroduction of DLL loading vulnerability reintroduced in 8.0.3. CVE assignation pending.

Tải về phiên bản mới nhất AdwCleaner 8.0.4

[ad_2]

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: crack

Khuyễn Mãi Hot