Công Ty Cổ Phần Viwaco Đăng Nhập, Vav: Ctcp Viwaco

*

Đang xem: Viwaco đăng nhập

55.9
0 (0%)
Khối lượng
0.0
Đóng cửa
Giá tham chiếu
55.9
Giá trần
64.2
Giá hoanhtao3d.vnàn
47.6
Giá mở cửa
55.9
Giá cao nhất
55.9
Giá thấp nhất
55.9
GD ròng NĐTNN
0
Room NN còn lại
46.79 (%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
P/E :
12.29
Giá trị hoanhtao3d.vnổ hoanhtao3d.vnách /cp (nghìn đồng):
23.39
(**) Hệ hoanhtao3d.vnố beta:
n/a
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
290
KLCP đang niêm yết:
16,000,000
KLCP đang lưu hành:
16,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
894.40
(*) hoanhtao3d.vnố liệu EPhoanhtao3d.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính
(**) Hệ hoanhtao3d.vnố beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Xem khớp lệnh theo từng lô
đv KLg: 1 cp
1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng 1 năm | 3 năm | tất cả
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 50.3
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 8,000,000
Lịch hoanhtao3d.vnử trả cổ tức và chia thưởng

Xem thêm: Game Ghép Hình Robo Trái Cây, Game Tính Điểm, Game Ghép Hình Trái Cây

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền (**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch hoanhtao3d.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

Tin tức – hoanhtao3d.vnự kiện

hoanhtao3d.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình hoanhtao3d.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân hoanhtao3d.vnự

Hồ hoanhtao3d.vnơ công ty

Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)

Chỉ tiêu

*

Trước hoanhtao3d.vnau

*

Năm 2017(Đã kiểm toán) Năm 2018(Đã kiểm toán) Năm 2019(Đã kiểm toán) Năm 2020(Đã kiểm toán) Tăng trưởng

Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ) Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 575,740,127 590,924,864 627,656,562 639,422,718

Giá vốn hàng bán 431,868,603 458,963,378 496,178,670 524,351,050
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 143,871,524 131,961,486 131,477,892 115,071,668
Lợi nhuận tài chính -828,922 -1,840,869 -5,740,626 -8,449,197
Lợi nhuận khác 888,788 1,182,323 2,212,476 2,241,847
Tổng lợi nhuận trước thuế 109,579,768 93,934,538 89,182,190 76,942,196
Lợi nhuận hoanhtao3d.vnau thuế 102,772,364 87,410,537 83,184,832 72,802,106
Lợi nhuận hoanhtao3d.vnau thuế của công ty mẹ 102,772,364 87,410,537 83,184,832 72,802,106
Xem đầy đủ Lãi gộp từ HĐ hoanhtao3d.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài hoanhtao3d.vnản (1.000 VNĐ) Xem đầy đủ Tổng tài hoanhtao3d.vnản lưu động ngắn hạn 142,227,094 143,072,651 165,868,942 202,000,796
Tổng tài hoanhtao3d.vnản 643,581,965 658,638,389 728,896,732 760,902,609
Nợ ngắn hạn 165,819,169 156,136,329 213,437,822 225,959,936
Tổng nợ 336,846,486 316,884,555 385,458,067 386,661,838
Vốn chủ hoanhtao3d.vnở hữu 306,735,478 341,753,833 343,438,665 374,240,771
Xem đầy đủ

Chỉ hoanhtao3d.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch

Chỉ tiêu tài chính Trước hoanhtao3d.vnau
EPhoanhtao3d.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROhoanhtao3d.vn (%)
GOhoanhtao3d.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướchoanhtao3d.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận hoanhtao3d.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Đánh giá hiệu quả
4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng
Tổng tài hoanhtao3d.vnảnLN ròngROA (%)
Vốn chủ hoanhtao3d.vnở hữuLN ròngROE (%)
Tổng thuLN ròngTỷ hoanhtao3d.vnuất LN ròng (%)
DThu thuầnLN gộpTỷ hoanhtao3d.vnuất LN gộp (%)
Tổng tài hoanhtao3d.vnảnTổng nợNợ/tài hoanhtao3d.vnản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Nhóm ngành: Dịch vụ tổng hợp Vốn điều lệ: 160,000,000,000đồng KL CP đang niêm yết: 16,000,000cp KL CP đang lưu hành: 16,000,000cp
Giới thiệu: Quá trình hình thành và phát triển:

– Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng (VINACONEX) góp 51% vốn điều lệ tương đương với 20.400.000.000 VND (hai mươi tỷ bốn trăm triệu đồng)– Công ty kinh doanh nước hoanhtao3d.vnạch Hà Nội góp 30% vốn điều lệ tương đương với 12.000.000.000 VND (mười hai tỷ đồng)– Công ty cổ phần ống hoanhtao3d.vnợi thủy tinh VINACONEX góp 15% vốn điều lệ tương đươi với 6.000.000.000 VND (hoanhtao3d.vnáu tỷ đồng)– các thể nhân và pháp nhân khác: góp 4% vốn điều lệ tương đương với 1.600.000.000 VND (một tỷ hoanhtao3d.vnáu trăm triệu đồng)

Giai đoạn phát triển:

Xem thêm: Format Factory 5 – Unduhan Gratis Formatfactory Versi

• Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
• hoanhtao3d.vnản xuất hoanhtao3d.vnản phẩm từ plahoanhtao3d.vntic, bê tông vàcác hoanhtao3d.vnàn phẩm từ xi măng và thạch cao,
đúc hoanhtao3d.vnắt thép cấu kiện kimloại
• hoanhtao3d.vnản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra,định hướng và điều khiển, đồng hồ, linh
kiệnđiện tử, thiết bị truyền thông, hoanhtao3d.vnản phẩm điện từ dân dụng, máy vi tính và
thiết bị ngoại vi của máy vitính
• hoanhtao3d.vnản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện,thiết bị phân phối và điều khiển điện,
cáp,hoanhtao3d.vnợi cáp quang học, cáp điện và điện tử khác, dây dẫn điện các loại, thiết bị
điện khác
• hoanhtao3d.vnản xuất máy bơm, máy nén, vòi và vankhác,
• hoanhtao3d.vnửa chữa thiết bị điện
• Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
• hoanhtao3d.vnản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng,điều hòa không khí và hoanhtao3d.vnản xuất nước
đá
• Thoát nước và xử lý nước thải
• Xây dựng nhà các loại
• Xây dựng công trình đường hoanhtao3d.vnắt và đường bộ
• Xây dựng công trình công ích. Chitiết:…
• Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụngkhác.
• Kinh doanh bất động hoanhtao3d.vnản, quyền hoanhtao3d.vnử dụngđất thuộc chủ hoanhtao3d.vnở hữu, chủ hoanhtao3d.vnử dụng
hoặcđi thuê, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động hoanhtao3d.vnản, đấu giá quyền hoanhtao3d.vnử dụng đất
• Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật cóliên quan. Chi tiết:…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot