Wifi Tenda Bắt Đăng Nhập Modem Tp, Hai Nguyên Nhân Không Thể Truy Cập 192

“,”product_id”:0,”type”:0,”date”:1390626247,”date_text”:”7 nu0103m”,”link”:”/hoidap/3946/467155/minh-sd-cuc-wifi-tenda-w311r-ket-noi-thanh-cong-nhung-khi-dang-nhap-web-thi-noi-doi-them-pass-cua-admin.html”,”num_reply”:2,”voted”:false,”total_vote”:0,”permiss_action”:false,”user”:{“id”:1,”login_name”:”pig_kun113″,”name”:”Nguyu1ec5n Thu1ecb Cu1ea9m Trinh”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”pig_kun113

Đang xem: Wifi tenda bắt đăng nhập

*

Sau đó vào tab Interface Setup -> Wireless -> Pre-Shared Key Nhập password tại ô đó và save lại.

Hình hướng dẫn đặt lại password wifi

*

Nhập password bạn muốn thay đổi và save lại

Xem thêm: trang web do.w.n.lo.ad sách y khoa miễn phí

Hướng dẫn cài đặt pass cho Wifi Tenda

Bước 1: Mở trình duyệt IE gõ 192.168.0.1 Bước 2: Nhập User và pass :admin Bước 3: Click vào WLAN Settings Bước 4: Trong Basic Settings thay đổi SSID “mặc định là Tenda” bằng tên bạn muốn (VD: “ATC” ko được cách).Rồi ấn Apply Bước 5: Tại Security Settings trong security mode chọnWPA-Personel Bước 6: Chọn AES trong phan Pass Shrase đánh ít nhất 8 kí tự sau đó Apply Chú ý: Có nhiều máy khi đặt pass xong không connect được,các bạn hãy disable car wireless sau đó thì enable lại car wireless là có thể connect được

Tru01b0u1edbc tiu00ean cu00e1c bu1ea1n phu1ea3i u0111u0103ng nhu1eadp vu00e0o phu1ea7n quu1ea3n lu00fd Tp-link: http://192.168.1.1/ Nhu1eadp thu00f4ng tin:

User: admin Password: admin

Sau u0111u00f3 vu00e0o tab Interface Setup -> Wireless -> Pre-Shared Key Nhu1eadp password tu1ea1i u00f4 u0111u00f3 vu00e0 save lu1ea1i.

Hu00ecnh hu01b0u1edbng du1eabn u0111u1eb7t lu1ea1i password wifi

Xem thêm: Cách Làm Video Đếm Ngược Năm Mới Hiệu Ứng Đồng Hồ Điện Tử, Cách Chèn Đồng Hồ Đếm Ngược Trong Powerpoint

Nhu1eadp password bu1ea1n muu1ed1n thay u0111u1ed5i vu00e0 save lu1ea1i

Hu01b0u1edbng du1eabn cu00e0i u0111u1eb7t pass cho Wifi Tenda
Bu01b0u1edbc 1: Mu1edf tru00ecnh duyu1ec7t IE gu00f5 192.168.0.1 Bu01b0u1edbc 2: Nhu1eadp User vu00e0 pass :admin Bu01b0u1edbc 3: Click vu00e0o WLAN Settings Bu01b0u1edbc 4: Trong Basic Settings thay u0111u1ed5i SSID “mu1eb7c u0111u1ecbnh lu00e0 Tenda” bu1eb1ng tu00ean bu1ea1n muu1ed1n (VD: “ATC” ko u0111u01b0u1ee3c cu00e1ch).Ru1ed3i u1ea5n Apply Bu01b0u1edbc 5: Tu1ea1i Security Settings trong security mode chu1ecdnWPA-Personel Bu01b0u1edbc 6: Chu1ecdn AES trong phan Pass Shrase u0111u00e1nh u00edt nhu1ea5t 8 ku00ed tu1ef1 sau u0111u00f3 Apply Chu00fa u00fd: Cu00f3 nhiu1ec1u mu00e1y khi u0111u1eb7t pass xong khu00f4ng connect u0111u01b0u1ee3c,cu00e1c bu1ea1n hu00e3y disable car wireless sau u0111u00f3 thu00ec enable lu1ea1i car wireless lu00e0 cu00f3 thu1ec3 connect u0111u01b0u1ee3c
“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”7 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:467155,”user”:{“id”:1,”login_name”:”chieuthuvang”,”name”:”thu”,”company”:”-“,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”chieuthuvang_90

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot