Windows 10 1803 (x86-x64) 20 in 2

[ad_1]

Windows 10 Redstone 4 version 1803 20 in 2

Download file .ISO Windows 10 Redstone 4 version 1803 17134.112 Aio (x86-x64) 20 in 2 – Tự động Active bản quyền kỹ thuật số vĩnh viễn sau khi cài đặt. Được làm từ các file .ISO nguyên gốc từ Microsoft, không cá nhân hóa bất kỳ thành phần nào. Professional, ProfessionalN, Education, EducationN, Enteprise, EntepriseN, ProfessionalEducation, ProfessionalEducationN, ProfessionalWorkstation, ProfessionalWorkstationN, 32bit & 64bit.

Hình ảnh cài đặt, và bản quyền kỹ thuật số của bản Windows này:

Windows 10 1803 20 in 2 x86 + x64
Windows 10 1803 20 in 2 x86 + x64
Windows 10 Redstone 4 1803 20 in 2 tự động active
Windows 10 Redstone 4 1803 20 in 2 tự động active
Windows 10 Redstone 4 1803 20 in 2 bản quyền kỹ thuật số
Windows 10 Redstone 4 1803 20 in 2 bản quyền kỹ thuật số

Bao gồm các phiên bản Windows 10 x86 & x64 (32bit & 64bit):

  1. 13/06/2018 Multi x86-x64 10.0.17134.112 Windows 10 Education | Education
  2. 13/06/2018 Multi x86-x64 10.0.17134.112 Windows 10 Education N | EducationN
  3. 13/06/2018 Multi x86-x64 10.0.17134.112 Windows 10 Enterprise | Enteprise
  4. 13/06/2018 Multi x86-x64 10.0.17134.112 Windows 10 Enterprise N | EntepriseN
  5. 13/06/2018 Multi x86-x64 10.0.17134.112 Windows 10 Pro | Professional
  6. 13/06/2018 Multi x86-x64 10.0.17134.112 Windows 10 Pro N | ProfessionalN
  7. 13/06/2018 Multi x86-x64 10.0.17134.112 Windows 10 Pro Education | ProfessionalEducation
  8. 13/06/2018 Multi x86-x64 10.0.17134.112 Windows 10 Pro Education N | ProfessionalEducationN
  9. 13/06/2018 Multi x86-x64 10.0.17134.112 Windows 10 Pro for Workstations | ProfessionalWorkstation
  10. 13/06/2018 Multi x86-x64 10.0.17134.112 Windows 10 Pro N for Workstations | ProfessionalWorkstationN

Bản Win 10 AIO 20 in 2 Redstone 4 1803 này đã kích hoạt .Net Framework 3.5 trong Features.

Download

anh-dong

Download Windows 10 1803 AIO 10 in 1 x86 (32bit) Redstone 4

[ad_2]

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: crack

Khuyễn Mãi Hot