xin code form đăng nhập

Trong bài trước bạn đã được hướng dẫn tạo Form đăng ký bằng PHP chỉ với 2 file đơn giản. Ngày hôm nay bạn sẽ biết cách tạo Form đăng nhập bằng PHP & MySQL cũng 3 file cực kỳ dễ hiểu.

Đang xem: Xin code form đăng nhập

Trước khi thực hiện cần đảm bảo rằng đã khởi động XAMPP khởi động Apache và MySQL đã nhé!

Hướng dẫn tạo Form đăng nhập sử dụng PHP và MySQL

Bạn cần tạo một thư mục là dangnhap trong htdocs để chứa 4 file tên là login.php , xuly.php , connect.php , session.php

Bước 1: Copy đoạn code login php sau cho vào file login.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″>
<link rel=”stylesheet” href=”style.css”/>
</head>
<body>
<form action=”login.php” class=”dangnhap” method=”POST”>
Tên đăng nhập : <input type=”text” name=”username” />
Mật khẩu : <input type=”password” name=”password” />
<input type=”submit” class=”button” name=”dangnhap” value=”Đăng nhập” />
<a href=”dangky.php” title=”Đăng ký”>Đăng ký</a>
<?php require “xuly.php”;?>
<form>
</body>
</html>

Bước 2: Tạo file xuly.php để kiểm tra

<?php //Khai báo sử dụng session session_start(); //Khai báo utf-8 để hiển thị được tiếng việt header(“Content-Type: text/html; charset=UTF-8”); //Xử lý đăng nhập if (isset($_POST<"dangnhap">)) // mã hóa pasword $password = md5($password); //Kiểm tra tên đăng nhập có tồn tại không $query = mysql_query(“SELECT username, password FROM member WHERE username=”$username””); if (mysql_num_rows($query) == 0) //Lấy mật khẩu trong database ra $row = mysql_fetch_array($query); //So sánh 2 mật khẩu có trùng khớp hay không if ($password != $row<"password">) //Lưu tên đăng nhập $_SESSION<"username"> = $username; echo “Xin chào <b>” .$username . “</b>. Bạn đã đăng nhập thành công. <a href=””>Thoát</a>”; die(); } ?>

Bước 3: Tạo file connect.php để kết nối tới cơ sở dữ liệu Database

<?php
$ketnoi<"host"> = “localhost”;
$ketnoi<"dbname"> = “data”; // Tên database
$ketnoi<"username"> = “root”; // Tên user mặc định là root
$ketnoi<"password"> = “”; // Password để trống

mysql_connect( “”, “”, “”) or die(“Không thể kết nối database”);
mysql_select_db( “”) or die(“Không thể chọn database”);
?>

Bước 4: Tạo file session.php để thoát phiên đăng nhập

<?php session_start(); if (isset($_SESSION<"username">)) ?>

Bước 5: Thêm file CSS tên là style.css

.dangnhap input[type=text>, input[type=password> .button .button:hover

Ok xong rồi đấy!

Để chạy bạn sẽ dán link http://localhost/dangnhap/login.php lên trình duyệt.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh, Trình Chỉnh Sửa Ảnh Trực Tuyến Miễn Phí

Bài viết này khá đơn giản nếu bạn muốn Form đăng nhập thành viên đẹp hơn thì có thể chèn thêm CSS vào.

Xem thêm: Tải Karaoke Now Miễn Phí – download Karaoke Now For Android Free

Trên đây là bài hướng dẫn xây dựng chức năng đăng nhập đơn giản nhất là một phần trong kiến thức lập trình PHP giúp tạo dựng một trang web hoàn chỉnh.

Chuyên mục:Lập Trình PHP

Hãy để lại bình luận: Cancel reply

Mình rất vui khi bạn đã để lại một bình luận. Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *

Comment

Name *

Email *

Website

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot