Phần mềm

Phần Mềm Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa Học, Phần Mềm Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Sinh Học

Tui nghĩ rằng trong phần TACN của Sinh học thì cái khó nhất vẫn là thuật ngữ chuyên môn, hiện tại ở các cửa hàng sách có bán một quyển từ điển TACN Sinh học to như cái gối ( 2 thằng nhóc 1 tuổi bê không cẩn thận có ngày nát chân….

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close
Close